Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Turniej OPP i SPPP

Najlepszy OPP ze Szczecina

Przez cztery dni turnieju siedemnaście plutonów ze wszystkich województw i KSP stworzyło swoisty 400-osobowy Oddział Prewencji Policji w Słupsku, który udowodnił, że policjanci tej formacji są wysokiej klasy fachowcami, potrafiącymi podjąć i rozwiązać nawet najbardziej skomplikowane interwencje.

W Dolinie Charlotty, niedaleko Słupska, policjanci pokonywali m.in. przeszkody na trasie biegu crossowego, budowali fragment wału przeciwpowodziowego oraz przeprawiali się łodzią przez zbiornik wodny.

Zmagania turniejowe w ramach I Ogólnopolskich Zawodów dla Policjantów Oddziałów Prewencji Policji i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji trwały 4 dni (14–17 czerwca br.), od wczesnego rana do wieczora. Konkurencji było bardzo dużo – tylko w ciągu jednego dnia plutony reprezentujące wszystkie województwa, musiały usunąć z mostu uczestników protestu społecznego, na terenie leśnym odnaleźć zaginioną osobę, a następnie udzielić pomocy osobom zranionym przez nożownika szaleńca.

Konkurencje rozgrywano nie tylko na terenie Szkoły Policji w Słupsku, ale również w mieście i powiecie słupskim. Dodatkowo kilkunastu policjantów z OPP w Olsztynie, Katowicach, Poznaniu i Rzeszowie podjęło rzeczywiste interwencje w czasie trwania konkurencji. W uznaniu takiej postawy listy gratulacyjne na zakończenie wręczył im wiceminister spraw wewnętrznych Grzegorz Karpiński.

W trakcie turnieju, podczas konkurencji „Służba patrolowa”, wykorzystano nowatorski system krążków kodowych, które otrzymywały patrole na punktach kontrolnych. Każdy z krążków miał nabite w różnych miejscach drewniane kołki. Po odwiedzeniu wszystkich punktów każdy patrol, na mecie, umieszczał krążki-klucze w specjalnym zamku. Dopasowanie wszystkich elemen-tów było warunkiem zaliczenia całej konkurencji.

Nowością w organizacji zawodów policyjnych była konkurencja polegająca na przygotowaniu filmów pokazujących służbę w OPP. Najlepszy materiał przygotował garnizon warmińsko-mazurski. Nietypowe były również dwie konkurencje przeprowadzone w dniu przyjazdu. W pierwszej rywalizowali ze sobą dowódcy, którzy przyjechali na turniej. W drugiej kilkuosobowe grupy musiały załadować worki z piaskiem na terenowy radiowóz, następnie przepchnąć go wytyczoną trasą i na końcu wyładować worki. Najlepsze miejsca w tych zmaganiach premiowane były bonusami czasowymi, które można było wykorzystać w dalszych konkurencjach.

Uroczystość rozdania nagród zaszczycili obecnością sekretarz stanu w MSW Grzegorz Karpiński, Komendant Główny Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, dyrektor Departamentu Porządku Publicznego w MSW Renata Czyżak oraz dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP insp. Krzysztof Lis. Honory gospodarza pełnił komendant SP w Słupsku insp. Jacek Gil.

Uczestnicy turnieju twierdzą, że spotkanie w jednym miejscu przedstawicieli oddziałów prewencji z całej Polski jest bardzo dobrym pomysłem. Jest to bowiem okazja nie tylko do integracji policjantów, ale przede wszystkim do wymiany zawodowych doświadczeń i omówienia najbardziej skomplikowanych interwencji, w których uczestniczyli policjanci. Niewykluczone, że w kolejnych edycjach zawodów pojawi się dodatkowo również panel szkoleniowy.

PIOTR KOZŁOWSKI, P.O.
zdj. Andrzej Dziąbkowski, Mariusz Targosz

 

 

I miejsce i Puchar Komendanta Głównego Policji zdobył Oddział Prewencji Policji z KWP w Szczecinie.

II miejsce – Oddział Prewencji Policji z KWP w Bydgoszczy, a trzecie – Oddział Prewencji Policji z KWP w Białymstoku. Policjanci otrzymali również specjalne odznaki turnieju i nagrody pieniężne.