Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Równość szans (nr 111/06.2014)

VI Kongres Kobiet w Warszawie miał mocną delegację policjantek z całego kraju. Naszym koleżankom towarzyszyły panie z innych formacji, a zorganizowany przez nie wspólny panel pt. „Równość szans w służbach mundurowych” cieszył się wielkim zainteresowaniem.

Kongres Kobiet jest ogólnopolskim ruchem społecznym kobiet, który działa na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz polepszenia sytuacji kobiet w różnych obszarach życia. Na VI Kongres Kobiet w dniach 9–10 maja br. odbywający się w PKiN przyjechało ponad 9 tys. kobiet. Po raz pierwszy swoje oficjalne delegacje miały wszystkie służby mundurowe, których przedstawicielki zorganizowały własny panel.

SŁUŻBY W KOMPLECIE

W tegorocznym Kongresie Kobiet uczestniczyli Szefowie ośmiu służb mundurowych. Każda formacja miała mniej lub bardziej liczną reprezentację funkcjonariuszek i funkcjonariuszy.

Wśród licznych gości kongresu na otwarciu była pierwsza dama RP Anna Komorowska, a na zakończenie kobiecego forum głos zabrał premier Donald Tusk.

Program spotkań kongresowych tak został ułożony, by każda z uczestniczek mogła znaleźć coś dla siebie, bez względu na to, czy szukała tematu rozmów, dobrej książki, czy informacji o potencjalnej pracy. Także w Policji.

PIERWSZY SUKCES

Sala Warszawska, w której zorganizowano panel „Kobiety w mundurach. Równość szans w służbach mundurowych”, z trudem pomieściła wszystkich zainteresowanych.

– W 2013 roku wydałyśmy folder „Kobiety w służbach mundurowych. Sukcesy, perspektywy, partnerstwo” i stworzyłyśmy panel, w którym brały udział przedstawicielki Wojska Polskiego, Służby Więziennej, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej – rozpoczęła Monika Ksieniewicz, zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania. – Teraz dołączyły do nas koleżanki z Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jeden z najważniejszych efektów tej działalności to powołanie 8 kwietnia 2014 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zespołu Opiniodawczo‑Doradczego ds. kobiet w służbach mundurowych przy pełnomocniku rządu ds. równego traktowania.

TEST WYKLUCZENIA

O rekrutacji kobiet do formacji mundurowych mówiła kmdr Bożena Szubińska reprezentująca Wojsko Polskie. W Policji utrzymuje się stały odsetek kobiet chętnych do służby, ale załamanie nastąpiło w Państwowej Straży Pożarnej.

– Jeśli nie różnicuje się przyrządów do ćwiczeń ani czasów do uzyskania, to dyskryminuje się kobiety – dodała st. kpt. Małgorzata Romanowska z PSP. – W 2013 roku do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie dostała się tylko jedna kobieta.

Na stanowiskach kierowniczych I stopnia w Policji jest 9 kobiet, ale w WP żadnej.

– Przepisy, z formalnego punktu widzenia, nie zabraniają funkcjonariuszkom awansu do najwyższych stopni – stwierdziła chorąży Karolina Miklaszewska, reprezentująca Straż Graniczną. – Ale są stereotypy, które podważają nasze zdolności i umiejętności.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Kwestię edukacyjnego działania antydyskryminacyjnego w służbach mundurowych naświetliła mł. insp. Kornela Oblińska z Policji.

– Analiza bieżącej sytuacji społecznej jest dla Policji niezbędna do budowania wielu kluczowych procesów organizacyjnych, począwszy od doboru przez szkolenie podstawowe, kursy specjalistyczne, oddziaływanie dyscyplinarne i inne systemy reagowania na wczesne nieprofesjonalne zachowania policjantek i policjantów – powiedziała mł. insp. Oblińska. – Za główne nurty edukacji antydyskryminacyjnej w Policji odpowiada sieć pełnomocniczek i pełnomocników ds. ochrony praw człowieka. Jest to jedyna tego typu sieć w policjach europejskich. Szkolenia antydyskryminacyjne powinny być przeprowadzane systemowo i kaskadowo, a także umożliwiać nauczanie na odległość przy wykorzystaniu e‑learningu. Aby problema-tyka ta dotarła do jak największeodbiorców, musimy wdrażać rozwiązania zapewniające spójną komunikację zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną w poszczególnych służbach mundurowych.

Najnowszym przedsięwzięciem są zaawansowane prace nad powołaniem Zespołu Komendanta Głównego Policji ds. Strategii Równych Szans. Zespół ma stanowić wewnętrzną platformę rekomendującą niezbędne rozwiązania w formacji policyjnej, z uwzględnieniem perspektywy płci.

NA PRZEMOC

Ważnym tematem poruszonym podczas panelu była przemoc w rodzinach funkcjonariuszy służb mundurowych.

– Większość naszych szefów uważa, że przemocy w domach funkcjonariuszy nie ma, ale ona jest – powiedziała płk Anna Osowska‑Rembecka ze Służby Więziennej. – Wprawdzie przepisy „Niebieskiej Karty” skierowane są do całego społeczeństwa, jednak w większości służb mundurowych nie ma wewnętrznych przepisów, zarządzeń i wytycznych obejmujących swoim zainteresowaniem problematykę przemocy w rodzinach funkcjonariuszy.

MIAŁYŚCIE RACJĘ

Premier Donald Tusk nie krył, że choć nie jest debiutantem na tym forum, czuje coraz większą tremę. I nic dziwnego, bo wiele z postulatów, które usłyszał w minionych latach, powtarza się do dziś.

Premier przyznał, że nie ze wszystkimi  postulatami zgadza się w 100 procentach, ale w większości spraw macie rację.

Następny Kongres Kobiet 14 lutego 2015 roku.

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. Grzegorz Kufel i KPRM