Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Bezpieczeństwo w górach

Jeżeli funkcjonariusz policji wykonuje czynności służbowe, ma prawo skorzystać z urządzeń transportu linowego lub taśmowego przeznaczonych do transportu osób w górach lub na trasach narciarskich. Uprawniony jest do tego bezpłatnie i poza kolejnością.

Zgodnie z nowymi przepisami Policja może zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie przez podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa górskiego danych z rejestru działań ratowniczych. Chodzi między innymi o takie informacje, jak imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia osoby, której udzielono pomocy w ramach działań ratowniczych, rodzaj doznanego urazu, rodzaj udzielonej pomocy, miejsce wypadku lub innego zdarzenia, imiona i nazwiska ratowników, data i czas przeprowadzenia działań ratowniczych.

Ustawa wchodzi w życie 31 grudnia 2011 r.
 

Pliki do pobrania