Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Child Alert w przygotowaniu

Do 30 grudnia 2011 roku ma powstać koncepcja wdrożenia systemu alarmowego powiadamiania o uprowadzeniu dziecka. Plany przewidują, że sam system powstanie jeszcze przed Euro 2012.

Dzięki systemowi Child Alert możliwe jest natychmiastowe rozpowszechnienie wizerunku zaginionego dziecka za pośrednictwem wszelkich dostępnych form komunikacji: internetu, telewizji czy telefonii komórkowej. Do tej pory takie rozwiązania wprowadzono w 10 krajach Unii Europejskiej (w Belgii, Czechach, Francji, Niemczech, Grecji, Włoszech, Holandii, Portugalii, Rumunii i Wielkiej Brytanii).

Jak miałoby to wyglądać w Polsce? Na to pytanie ma odpowiedzieć Fundacja ITAKA, która na początku listopada wygrała przetarg na realizację zadania publicznego pt. "Prowadzenie działań związanych z przygotowaniem do uruchomienia w Polsce systemu Child Alert".

W ciągu dwóch miesięcy ma powstać raport o zasadach funkcjonowania systemu Child Alert w Unii Europejskiej oraz koncepcja wdrożenia Child Alert w Polsce. Ma uwzględniać obowiązujące przepisy prawa, a także planowane procedury współpracy z Policją w zakresie przekazywania danych. To Policja ma być organem decyzyjnym, który określi, kiedy należy wszcząć alarm, choć na razie nie jest dokładnie znany podział uprawnień w tym systemie.

- Będziemy sugerowali rozwiązania mieszczące się w obowiązujących przepisach. Ale nie będziemy decydowali o czymkolwiek dla Policji i za Policję. Ostateczna koncepcja systemu zostanie wypracowana we współpracy z Policją - opowiada Joanna Gogolińska z Fundacji ITAKA.

Do ITAKI co roku zgłaszanych jest ok. 200 zaginięć dzieci i młodzieży. Dwa przypadki rocznie kwalifikowałyby się do uruchomienia alertu.

Od marca 2009 roku funkcjonuje specjalna linia telefoniczna 116 000, za pośrednictwem której można zgłaszać informację o zaginięciu dziecka.

AWz