Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Wypłata mundurówki

Dzisiaj na rachunki bankowe wszystkich komend wojewódzkich zostaną przekazane pieniądze na wypłatę mundurówki dla policjantów. Wypłata równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie rozpocznie się 15 i powinna zakończyć się 20 kwietnia 2011 roku.