Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowy rok – nowe urlopy

Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 stycznia 2010 r. pracownicy uzyskali prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu ojcowskiego.

W roku 2010 i 2011 wymiar dwóch pierwszych wyniesie 2 tygodnie przy jednym dziecku i 3 tygodnie, jeśli przy jednym porodzie urodziło się więcej niż jedno dziecko. W 2012 i 2013 będą to odpowiednio 4 i 6 tygodni, natomiast od 2014 6 i 8 tygodni.

Urlop ojcowski w 2011 wyniesie 1 tydzień, a od 2012 r. 2 tygodnie. We wszystkich przypadkach tydzień oznacza siedem kolejnych dni kalendarzowych.

Z urlopu można skorzystać do chwili ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Urlop ojcowski jest udzielany na wniosek pracownika, składany nie później niż 7 dni przed jego rozpoczęciem – wówczas pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek.

W piśmie podpisanym przez komendanta głównego Policji 22 stycznia 2010 r. czytamy, że zgodnie z interpretacjami prawnymi, prawo do urlopu ojcowskiego mają ojcowie będący zarówno pracownikami, jak i policjantami.