Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Ile jest warte życie gliniarza?

Żadne pieniądze nie zrekompensują śmierci bliskiej osoby. Ale mają ogromny wpływ na życie tych, którzy zostali osieroceni. Zwłaszcza w pierwszym okresie po stracie.

Od 1990 roku z rąk bandytów albo na skutek
wypadków w służbie zginęło 102 policjantów. (...)

Odszkodowanie finansowe w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji gwarantuje policjantom lub w przypadku śmierci ich rodzinom ustawa z 16 grudnia 1972 roku. Od niedawna pomoc finansową na kształcenie dzieciom poległego policjanta zapewnia także ustawa o Policji. (...)

Choć od śmierci Piotra, antyterrorysty, pirotechnika, który zginął 24 kwietnia 1996 roku, rozbrajając bombę na stacji benzynowej Shell na warszawskiej Pradze-Południe, upłynęło już tyle lat, wspomnienia są ciągle żywe. Nie da się zapomnieć lęku o przyszłość dzieci.

- Najgorsze były pierwsze miesiące - mówi Joanna Molak. - Skończyły się uroczystości żałobne i życie płynęło dalej. Nie można było zamknąć się w bólu i rozpaczy, bo dopadała brutalna rzeczywistość. Trzeba było zapłacić wszystkie świadczenia, Ola zaczynała naukę w liceum, Justyna była w podstawówce, potrzebowały książek, ubrań, psuły się różne sprzęty domowe, wydatków było bez liku. A w domu nie tylko brakowało mężczyzny, ale też i pieniędzy. Pracowałam w służbie zdrowia, zarabiałam 650 złotych. Dosłownie nie miałyśmy z czego żyć, bo jeszcze nie była przyznana renta. Wspaniale zachowali się wtedy koledzy z jednostki męża i pirotechnicy z całego kraju, którzy nas wspierali finansowo. Bez tej pomocy bardzo trudno byłoby doczekać chwili, gdy otrzymałyśmy odszkodowanie i rentę - wspomina pani Joanna. (...)

BĘDZIE WIĘCEJ?

Ustawa o odszkodowaniach za wypadki w służbie obowiązuje od 16 grudnia 1972 roku. Wysokość odszkodowań była wielokrotnie waloryzowana.

Komenda Główna Policji uważa, że te kwoty powinny rosnąć automatycznie wraz ze wzrostem płac. Zaproponowano zatem zmiany w ustawie nawiązujące do rozwiązań powszechnie obowiązujących i przyjętych np. w wojsku. Polegają one na tym, że ustawa określałaby nie kwoty, ale wielokrotność przeciętnego uposażenia policjanta. Na przykład dla żony byłaby to kwota w wysokości 18-krotnego przeciętnego uposażenia, odpowiednio zwiększona na każde dziecko.

Projekt nowelizacji opracowany przez KGP jest w MSWiA. Od 2003 roku czeka na decyzję, czy ustawa o odszkodowaniach w razie wypadków w służbie ma być odrębna dla policjantów, czy też wspólna dla wszystkich służb mundurowych.

ELŻBIETA SITEK
zdj. Wojciech Basiński

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.