Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

W Sejmie o przemocy i pomocy

5 marca 2013 r. w Sejmie odbyła się konferencja „Pomoc kobietom – ofiarom przestępstw” zorganizowana przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Uczestniczyli w niej posłowie, z marszałek Ewą Kopacz na czele, policjanci, funkcjonariusze więziennictwa, naukowcy, sędziowie, prokuratorzy i kuratorzy. Byli również przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą ofiarom przemocy. Dyskusja dotyczyła działań, które podejmują w obronie kobiet – ofiar przestępstw.

Z badań, które przedstawiła prof. Beata Gruszczyńska z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości Uniwersytetu Warszawskiego, w Polsce doświadcza przemocy (fizycznej i seksualnej) około 800 tys. kobiet rocznie (150 ginie w wyniku tzw. nieporozumień domowych).

Najczęściej jest to przemoc fizyczna, często również seksualna. Coraz więcej jest przypadków przemocy psychicznej i ekonomicznej. Co szósta kobieta doświadcza przemocy ze strony partnera.

Obecnie w zakładach penitencjarnych przebywa ponad osiem tysięcy sprawców przemocy domowej, wobec których – jak podkreślała płk Luiza Sałapa, dyrektor Biura Penitencjarnego CZSW i rzecznik prasowa dyrektora generalnego Służby Więziennej - realizowane są różne programy resocjalizacyjne.

Uczestnicy konferencji pochylali się nad ofiarami przemocy, które muszą szukać schronienia przed swoimi oprawcami w placówkach interwencyjnych.

- Mogą przebywać w nich tylko trzy miesiące, wyjątkowo do pół roku – mówił Tadeusz Wieszczyk, dyrektor Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Dom” w Warszawie. - To bardzo niekomfortowa sytuacja, one naprawdę często nie mają gdzie wracać.

Marszałek Ewa Kopacz, która przed konferencją odwiedziła jeden z takich ośrodków interwencyjnych, zadeklarowała, że będzie starała się doprowadzić do rozwiązań, które poprawią sytuacje ofiar. Podkreśliła, że obowiązek pomocy tym osobom spoczywa także na posłach, którzy w tej kwestii powinni znaleźć ponadpartyjne rozwiązania.

GB