Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Mundury specjalne

O tym, że będą nowe mundury wyjściowe, pisaliśmy już w poprzednim numerze. W Biurze Logistyki Policji KGP postanowiono opracować także nowe wzory munduru ćwiczebnego oraz umundurowania dla członków orkiestr policyjnych. Trwają też prace nad wprowadzeniem ujednoliconego ubioru dla policjantów pełniących służbę w patrolach rowerowych, na stokach górskich i w pododdziałach konnych.

Pomysł stworzenia nowego munduru ćwiczebnego wziął się z wielu zastrzeżeń co do jakości i funkcjonalności obecnych mundurów, zgłaszanych przez policjantów z prewencji.

DLA OPP

W 2012 r. powstał specjalny zespół roboczy, w którego skład weszli przedstawiciele Głównego Sztabu Policji KGP, BLP KGP i Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, który wypracował założenia techniczno konstrukcyjne. Na ich podstawie przygotowano prototyp wzoru.

Dalsze prace prowadził Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” na podstawie umowy zawartej z KGP. Instytut przygotował dwa warianty rozwiązań, które zostały poddane konsultacjom w oddziałach prewencji Policji (OPP). Dla wybranego wariantu instytut opracował dokumentację i prototyp wzoru.

Do testowania zostanie skierowana partia próbna – 20 kompletów mundurów ćwiczebnych, którą przygotuje „Moratex”. Po zebraniu opinii policjantów i wprowadzeniu zaproponowanych przez nich zmian zostanie zatwierdzony ostateczny wzór. Wówczas rozpoczną się procedury legislacyjne, mające na celu prawne usankcjonowanie nowego wzoru munduru ćwiczebnego.

DLA ROWERZYSTÓW

W celu ujednolicenia wzorów wyposażenia dla policjantów pełniących służbę na rowerach powstał zespół roboczy, w którego skład weszli przedstawiciele Biura Prewencji KGP i BLP KGP. Punktem wyjścia były obecnie obowiązujące normy należności dla funkcjonariuszy, określone w Zarządzeniu nr 13 Komendanta Głównego Policji z 23 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania (Dz.Urz. KGP nr 11, poz. 70).

Aby zaproponowane rozwiązania spełniały oczekiwania przyszłych użytkowników, zwrócono się do jednostek Policji o przedstawienie własnych propozycji w tym zakresie. W oparciu o opinie, jakie napłynęły w ub.r. z komend wojewódzkich oraz późniejsze konsultacje z policjantami, ustalono asortyment wchodzący w skład wyposażenia specjalnego. Obejmuje on: kask (czarny z białym napisem POLICJA umieszczonym po obu stronach), koszulkę polo z krótkim rękawem (białą z naramiennikami, jedną górną kieszenią i z czterema czarnymi napisami POLICJA – duży na plecach i trzy małe – na obu rękawach i nad kieszenią), krótkie spodenki (granatowe, dostosowane do noszenia pasa głównego z oporządzeniem), czarny pas z taśmy syntetycznej, czarne skarpety i czarne obuwie sportowe, a do tego okulary z filtrem UV, rękawiczki bezpalcowe i bielizna termoaktywna.

Kolejnym etapem było określe-nie wymagań surowcowych i konstrukcyjnych dla wymienionych elementów ubioru, zapewniających funkcjonalność i bezpieczeństwo podczas służby. Wypracowane przez zespół propozycje podda-no konsultacjom i przesłano w grudniu ub.r. do komend wojewódzkich. Analiza nadesłanych opinii pozwoliła na przeprowadzenie zmian i ostateczne określenie stawianych wymagań.

W następnej kolejności zostaną wykonane prototypy. Po ich zatwierdzeniu przez kierownictwo KGP zostanie kupionych 10 kompletów partii próbnej, przeznaczonych do testowania.

DLA ORKIESTRY

Wprowadzenie umundurowania dla orkiestr policyjnych ma nawiązywać do historii Policji Państwowej z okresu II RP i podkreślić reprezentacyjny charakter orkiestry, będącej wizytówką Policji. W oparciu o przedwojenne przepisy dotyczące umundurowania, dokumentację fotograficzną, zachowane eksponaty oraz konsultacje z członkami policyjnych stowarzyszeń historycznych w BLP KGP przygotowano wstępny projekt wraz ze szczegółowym opisem przedmiotów stanowiących elementy umundurowania historycznego dla orkiestry oraz wykonano egzemplarz poglądowy. Wyposażenie w mundury historyczne będzie wymagało wcześniejszego opracowania projektu przepisu, który ureguluje wszelkie prawne aspekty związane z możliwością występowania w tym umundurowaniu członków orkiestr policyjnych.

DLA NARCIARZY

Prace nad ujednoliceniem wzoru ubioru dla policjantów realizujących zadania na stokach górskich przebiegają identycznie jak dla rowerzystów. W oparciu o propozycje z jednostek Policji przeprowadzono w ub.r. konsultacje i wypracowano stanowisko w sprawie asortymentu, w skład którego wchodzi: kurtka narciarska z podpinką (granatowa z wstawkami odblaskowymi, dwa srebrne napisy POLICJA na plecach i z przodu po lewej stronie), granatowe spodnie narciarskie, kurtka polarowa (granatowa ze srebrnym napisem POLICJA na plecach), granatowe spodnie polarowe, granatowa czapka zimowa i kominiarka, rękawice narciarskie, golf, skarpety zimowe, bielizna termoaktywna, kask narciarski i gogle.

Obecnie trwają prace nad materiałowo technicznymi elementami ubioru, które mają zapewnić funkcjonalność i bezpieczeństwo. Kolejnym etapem będzie zakup partii próbnej i jej testowanie.

DLA KONNYCH

Działania nad ujednoliceniem ubioru policjantów pododdziałów konnych są na etapie opracowywania szczegółowych wymagań materiałowo technicznych elementów ubioru. Wypracowane stanowisko zostanie przedstawione jednostkom, by mogły zgłosić swoje uwagi. Kolejne etapy prac to wykonanie partii próbnej do testowania, które odbędzie się w wytypowanych jednostkach Policji.

Wprowadzenie wszelkich zmian w obowiązującym umundurowaniu i wyposażeniu przysługującym policjantom, odbywa się przy współudziale jednostek Policji, które oprócz korespondencyjnych konsultacji, w przypadku wystąpienia takiej konieczności, obligowane są do oddelegowania do udziału w pracach zespołów swoich przedstawicieli.

Tadeusz Noszczyński
zdj. Renata Radzikowska, Monika Woźniak, Andrzej Mitura