Informacje
RSS

 • 25.05.2016

  Nowela kwietniowa cd.

  Nowela kwietniowa wprowadziła zmiany w unormowaniu kilku instytucji procesowych istotnych z punktu widzenia podstawowego w Polsce organu uprawnionego do prowadzenia postępowania przygotowawczego, jakim jest Policja. Zmiany dotyczą odmowy lub wszczęcia dochodzenia, przedstawienia zarzutów oraz zamknięcia śledztwa lub dochodzenia.

 • 24.05.2016

  Zabytki wrócą do muzeów

  W ostatnim czasie media informowały o odzyskaniu przez policjantów cennych przedmiotów o szczególnym znaczeniu dla polskiej kultury: ozdób, narzędzi i militariów z brązu, papieskiej pieczęci z XV w. i dwóch obrazów polskich malarzy.

 • 23.05.2016

  Sztuka budowania wizerunku

  Wystąpienia publiczne przedstawicieli Policji, współorganizowanie konferencji, debat, imprez i uroczystości, a także coraz liczniej odbywające się w Polsce międzynarodowe przedsięwzięcia to powód zorganizowania przez Gabinet Komendanta Głównego Policji cyklu szkoleń o kreowaniu pozytywnego wizerunku dla policjantów i pracowników Policji.

 • 20.05.2016

  Niezłomni do końca

  Warta przy obelisku „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”

  Uroczystości przypominające wydarzenia z wiosny 1940 r. rozpoczęły się już pod koniec marca. Swoją kulminację miały 13 kwietnia, w Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

 • 20.05.2016

  Nowe technologie dla Policji

  Rozmowa z insp. dr. Waldemarem Krawczykiem, dyrektorem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

Archiwum

Zainstaluj wtyczkę Flash, aby zobaczyć odtwarzacz.

Nasze galerie

?

?

?

?

?

Wiadomości z policja.pl

Przydatne w służbie
Portal edukacyjny KSP
Dobór
Nasze okładki