W ostatnich dniach czerwca br. kapituła konkursu Policjant, który mi pomógł wyłoni tegorocznych laureatów. Czwartą już edycję konkursu organizują Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” i Komenda Główna Policji. Kandydatów zgłaszają osoby prywatne, organizacje społeczne oraz instytucje.

+