Rabusie Dyliżansów

Komiks 6

Rysunki

Wojtek „CIHY” Cichoń

 

Scenariusz

Artur Grzenda

na podstawie materiałów historycznych ze Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”
w Łodzi

 

Na zlecenie

Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji

 

Nadzór merytoryczny

insp. dr hab. Iwona Klonowska, podinsp. Monika Florczuk - Biuro Komunikacji Społecznej KGP

 

Koordynator projektu

podkom. Marcin Szymański - Wydział Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej KGP

 

Korekta

Małgorzata Reks-Stabach, Monika Lipiec, podkom. Marcin Szymański - Wydział Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej KGP

 

Konsultacja historyczna

Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi – Jarosław Olbrychowski

 

Wprowadzenie

podkom. Piotr Maciejczak - Wydział Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej KGP

na podstawie materiałów Prezesa Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosława Olbrychowskiego oraz
Dyrektora Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP nadkom. Krzysztofa Musielaka

 

Druk

Drukarnia Biały Kruk Milewscy sp. j.

 

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH OBCHODÓW STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI,
WWW.NIEPODLEGLA.GOV.PL

 

Warszawa 2019

Pliki do pobrania

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 1/5 (1)