Informacje

Będą zmiany w trybie zawieszania policjantów

W zaprezentowanym przez MSWiA projekcie rozporządzenia przewidziano zniesienie obowiązku uchylania decyzji o zawieszeniu w czynnościach służbowych przed ukończeniem postępowania karnego, w przypadku zastosowania wobec policjanta środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych na podstawie Kodeksu postępowania karnego.

Autorzy nowelizacji uznali, że instytucji zawieszenia w czynnościach służbowych na podstawie art. 39 ustawy o Policji nie można utożsamiać ze środkiem zapobiegawczym stosowanym na podstawie art. 276 kpk., bowiem zarówno forma, cel jak i organy upoważnione do jej stosowania nie są tożsame.

Zdaniem projektodawców opisywana zmiana pozwala chronić interes służby, bowiem w sytuacji uchylenia lub zmiany przez prokuratora środka zapobiegawczego, organ uprawniony do zawieszenia na podstawie ustawy o Policji nie miał żadnej możliwości prawnej ponownego zastosowania tej instytucji. Tym samym mogło to doprowadzić do dopuszczenia do służby funkcjonariusza, wobec którego prowadzono postępowanie karne, a który ze względu na ciężar zarzutów nie powinien wykonywać obowiązków służbowych.

KK

 

Pliki do pobrania

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 1/5 (1)

Data publikacji 18.07.2011

Nasze galerie

  100. rocznica Cudu nad Wisłą

  ?

  Regaty 100-lecia Policji Wodnej

  ?

  ... do wodowania

  ?

  OD POMYSŁU…

  ?

  Warszawa z Policyjnego Mi-8

  ?

  Wiadomości z policja.pl