Informacje

TRWA PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU „POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ”

31 maja upływa ostateczny termin, zapraszamy więc osoby prywatne oraz przedstawicieli organizacji i instytucji do zgłaszania kandydatów.

Zgłoszenia można nadsyłać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się pod adresem 

ww.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php,

a także tradycyjną pocztą („Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa), podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić, oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z załączonego formularza zgłoszeniowego).

Jeśli chcą Państwo wyróżnić kilku funkcjonariuszy Policji, prosimy o nadesłanie oddzielnych zgłoszeń i uzasadnień dla każdego z kandydatów. Nagroda ma charakter indywidualny i nie nagradzamy w ramach konkursu całych jednostek Policji.
Przyjmowane zgłoszenia dotyczą wyłącznie funkcjonariuszy pozostających w służbie czynnej.

Zgłoszenia do Konkursu „Policjant, który mi pomógł” przyjmowane są w trybie ciągłym. Jeśli jakieś zgłoszenie przyjdzie po upływie terminu zgłoszeń w danej edycji, automatycznie uwzględniane jest w następnej edycji.

 
A
A+
A++
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 14.02.2020

Nasze galerie

  ... do wodowania

  ?

  OD POMYSŁU…

  ?

  Ogień na ogień 2019

  ?

  „Czerwony Bór 2019”

  ?

  Warszawa z Policyjnego Mi-8

  ?

  Wiadomości z policja.pl