Informacje

Narkotyki pod lupą (nr 116/11.2014)

Od kilku tygodni w Laboratorium Kryminalistycznym mazowieckiej KWP z siedzibą w Radomiu działa nowa pracownia chemiczna. To pierwsza w Polsce policyjna placówka, w której badana jest krew kierowców na obecność narkotyków.

Do tej pory takie badania zlecano Instytutowi Ekspertyz Sądowych w Krakowie lub zakładom medycyny sądowej uniwersytetów medycznych. Teraz Policja dysponuje już własnym laboratorium. Dzięki temu znacznemu skróceniu ulec powinien czas oczekiwania na wyniki badań. Koszt uruchomienia placówki wyniósł około 1,5 mln zł.

POTRZEBNE ZMIANY W PRAWIE

Uczestniczący w uroczystości otwarcia radomskiej pracowni insp. dr Waldemar Krawczyk, dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, stwierdził, że w Polsce istnieje duże zapotrzebowanie na tego rodzaju placówki, gdyż narasta problem z kierowcami decydującymi się na jazdę pod wpływem środków odurzających.

– Na razie projekt w Radomiu traktujemy jako rodzaj pilotażu w skali kraju – podkreślił dyrektor Krawczyk. W jego ocenie potrzebne są też zmiany w prawie. – Obecne przepisy zabraniają prowadzenia pojazdów po zażyciu środków odurzających, nie precyzują jednak limitów. Tak jak to ma miejsce w przypadku spożycia alkoholu – dodał.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 16 lipca 2014 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie, do tego typu substancji należą: opiaty (m.in. morfina), amfetamina i jej analogi, kokaina, tetrahydrokannabinole i benzodiazepiny. Środki te oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy (OUN). Opiaty, kokaina i amfetamina wywołują uzależnienie fizyczne, które powoduje wystąpienie tzw. objawów abstynencji w okresie nagłego przerwania stosowania środka. Uzależnienie od środka odurzającego i substancji psychotropowej zawsze też wiąże się z upośledzeniem świadomości człowieka i zdolności kierowania swoim postępowaniem. Jest to zatem stan wykluczający możliwość prowadzenia jakiegokolwiek pojazdu. Nie tylko w świetle przepisów prawa, ale i fizycznie.

ZDANIEM NAUKOWCÓW i PRAKTYKÓW

Otwarcie specjalistycznej pracowni w KWP w Radomiu połączone było z Ogólnopolską Konferencją Naukową poświęconą bezpieczeństwu w ruchu drogowym w aspekcie badania narkotyków we krwi kierowców. Jej celem była popularyzacja wiedzy w zakresie bezpieczeństwa na drogach, skupiającej szeroko rozumianą tematykę prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i narkotyków, jak również wykonywania laboratoryjnych chemicznych badań toksykologicznych zabezpieczonego materiału od sprawców wypadków drogowych i wydawania opinii kryminalistycznych.

W obradach, którym przewodniczyła prof. dr hab. Maria Kała, dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, uczestniczyli przedstawiciele akademickich środowisk naukowych oraz instytutów badawczych, prokuratorzy okręgowi z rejonu Mazowsza, naczelnicy laboratoriów kryminalistycznych KWP z całego kraju, naczelnicy  wydziałów ruchu drogowego komend wojewódzkich, powiatowych i miejskich garnizonu mazowieckiego, a także eksperci z zakresu badań chemicznych laboratoriów kryminalistycznych.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji. Współpartnerami były: Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu DrogowegoMazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Patronatem medialnym konferencję objęły czasopisma: miesięcznik KGP „Policja 997” i „Laboratorium Przegląd Ogólnopolski”.

J.PAC.
zdj. KWP w Radomiu

Zobacz także:
Baza danych DNA i dopasowanie profili (nr 113/08.2014)
Zapisane w genach (nr 112/07.2014)
Biegła od śladów krwawych (nr 111/06.2014)

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 1/5 (1)

Data publikacji 20.11.2014

Nasze galerie

  100. rocznica Cudu nad Wisłą

  ?

  Regaty 100-lecia Policji Wodnej

  ?

  ... do wodowania

  ?

  OD POMYSŁU…

  ?

  Warszawa z Policyjnego Mi-8

  ?

  Wiadomości z policja.pl