Policjant, który mi pomógł 2018

Zwykli niezwykli policjanci

– Humanizm, empatia i wrażliwość powinny towarzyszyć pracy każdego policjanta, który ma do czynienia z ofiarami przemocy – mówił podczas spotkania z laureatami XI edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”, sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński. – Dziękuję za wyjątkowy profesjonalizm i waszą empatyczną postawę. Takiej Policji chcemy, takiej potrzebujemy. Gratuluję wam i dziękuję.

Spotkanie z laureatami XI edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł” na stałe wpisało się już w obchody Święta Policji. W dzień poprzedzający uroczystości na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego z wyróżnionymi policjantami w gmachu Komendy Głównej Policji spotkali się Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, oraz gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” reprezentowała Agnieszka Machnowska. Wśród zaproszonych gości byli również ks. Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego, krajowy duszpasterz Policji, ks. Jan Kot, naczelny kapelan Policji, ks. Andrzej Bołbot, naczelny prawosławny kapelan Policji, a także komendanci wojewódzcy z garnizonów, z których pochodzą laureaci.

– Gratuluję wam i dziękuję. Wasza dobra opinia buduje wizerunek całej polskiej Policji. Róbmy wszystko, żeby takie postawy były powszechne, żeby były czymś charakterystycznym – mówił podczas uroczystego spotkania wiceminister Zieliński, nazywając nagrodzonych policjantów obrońcami uciśnionych. – Wasza praca nie jest łatwa. Dotyczy spraw delikatnych i trudnych. Trzeba tu wielkiej empatii i wy właśnie tą empatią się charakteryzujecie. To cecha, którą trzeba mocno akcentować w policyjnej pracy na co dzień.

W swoim wystąpieniu minister podkreślał, jak ważny jest ludzki aspekt policji, okazywanie zrozumienia i  wyczucie, mądrość i często delikatność, bo sprawy związane z przemocą w rodzinie dotyczą sfery bardzo prywatnej, często wstydliwej.

– Relacje osób, którym pomogliście, są bardzo przejmujące. Kryją się w nich dramaty ludzkie i dzięki wam ci ludzie znaleźli dla siebie ratunek – mówił minister. – I tu dotykamy jeszcze jednej ważnej rzeczy: mundur policyjny nie powinien przykrywać człowieczeństwa. To bardzo ważne. Policjant ma być przyjazny dla uczciwych ludzi, a policja powinna pełnić funkcję opiekuńczą.

Agnieszka Machnowska z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” podkreśliła, że właśnie ta ludzka twarz Policji, a co za tym idzie ich zaangażowanie, zrozumienie i motywowanie do dalszego działania są dla ofiar przemocy najważniejsze.

– Oni często potrzebują być prowadzeni za rękę, a przy tym chcą wiedzieć, że jest ktoś, kto przy nich jest, kto trwa i będzie towarzyszył w tej trudnej drodze – mówiła.

Laureatom tegorocznej edycji gratulował i dziękował też ks. bp Józef Guzdek: – Jesteście przedstawicielami morza ludzi szlachetnych i dobrych. Przez osiem lat jestem bardzo blisko Policji i naprawdę wiem, że pod tymi mundurami kryją się ludzie szlachetni i dobrzy, którzy na co dzień pomagają innym.

Jako ostatni głos zabrał szef polskiej Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, który nazwał nagrodzonych policjantów aniołami w policyjnych mundurach. – Was trzeba pokazać światu. Jesteście niesamowici, jesteście niezwykli. Chylę przed wami czoła i bardzo serdecznie wam dziękuje – mówił komendant główny Policji. – Jesteście najlepszymi wizytówkami polskiej Policji.

Wszyscy laureaci dostali pamiątkowe tabliczki oraz znaczki, które od tej chwili mogą z dumą nosić na klapie munduru. Następnego dnia podczas ceremonii na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego laureaci tegorocznego konkursu odebrali z rąk komendanta głównego Policji pamiątkowe statuetki. Podziękowania i życzenia składał również zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Jan Lach.

 

ANNA KRAWCZYŃSKA

zdj. Paweł Ostaszewski

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)