Badania dokumentów, analiza pisma ręcznego i maszynowego to jedna z najstarszych dziedzin kryminalistyki. Już w latach 20. XX wieku w Laboratorium Centrali Śledczej Policji Państwowej przeprowadzano ekspertyzy w trybie dochodzeń policyjnych lub na żądanie władz sądowych i prokuratorskich. Wykonywano identyfikację pisma maszynowego, ustalano sposoby i środki fałszowania dokumentów oraz przeprowadzano identyfikację pisma ręcznego.

+

„Policja e-usługi” to portal dla każdego, kto chce w łatwiejszy sposób skontaktować się z Policją także przez internet i telefon. Jest on przydatny zwłaszcza osobom głuchym i słabosłyszącym, a także policjantom, którzy mogą natychmiast korzystać z pomocy tłumacza języka migowego dostępnego online.

+

Siedemdziesięcioletnią mieszkankę Tarnowa niepokoił ten sam od kilku dni widok z okna. Był grudzień, podła pogoda, zimno, wiatr, a na ulicy nieopodal kościoła przez wiele godzin siedziała skulona kobieta, a przy niej małe trzy-, czteroletnie dziecko. Tkwili tam od wczesnego popołudnia do późnego wieczora. Od czasu do czasu ludzie wrzucali im jakieś pieniądze do stojącej na ziemi puszki.

+

Jest taki budynek dawnego komisariatu Policji, 18 km od Warszawy, w którym podobno do dzisiaj straszy. Dziesięć lat temu funkcjonariusze przenieśli się do nowej, zmodernizowanej siedziby, ale wyobraźnia „poszukiwaczy duchów” sprawiła, że nawet w poczytnych dziennikach pojawiły się doniesienia o starym konstancińskim komisariacie z duchami w tle.

+