Maria Czernek, wdowa po przedwojennym policjancie Janie Borkowskim w tym roku obchodzi 99 urodziny! Z tej okazji 24 czerwca br. dostojną jubilatkę odwiedził Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk w towarzystwie dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji KGP nadkom. Krzysztofa Musielaka.

+

Siedemnaście konkursów na etapie wojewódzkim, setki zgłoszeń i prac, pokazujących kreatywność i talent twórców. Temat przewodni jeden: 100-lecie powołania Policji Państwowej.

+