Światowa pandemia jest faktem, jednakże wielu ludzi temu zaprzecza, kontestując rzeczywistość prawną jako dobro zbiorowe, któremu należy się podporządkować. Obowiązek zakrywania nosa i ust został zapisany w § 24 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Jest to akt wykonawczy do ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

+

Policjanci oddziałów prewencji czekają na nowe kamizelki przeciwuderzeniowe, dostosowane do różnego rodzaju zadań, wygodniejsze podczas wielogodzinnej służby, a przede wszystkim – zapewniające większe bezpieczeństwo.

+

Podpis biometryczny będzie – być może – na długi czas panaceum na fałszerstwa dokumentów. Co ważne, pierwsze badania nad nim przeprowadzono w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w Warszawie. Polacy wyprzedzili cały świat.

+

Francuzi wkroczyli do Warszawy 27 listopada 1806 r. Witano ich entuzjastycznie, bo stolica po trzecim rozbiorze zmieniła się w prowincjonalne, pruskie miasteczko. Choć radość ta nie trwała długo, włączenie Księstwa Warszawskiego w system sojuszników Napoleona Bonapartego pozwoliło na zorganizowanie nowych rozwiązań administracyjnych i prawnych.

+