Jak rozpoznać fałszywy banknot? (Nr 84 / 03.2012)

UWAGA !!!!!! Sprawdzając autentyczność banknotu, nie należy polegać wyłącznie na jednym zabezpieczeniu.

1. Dotknąć delikatnie palcami, aby wyczuć papier. Papier falsyfikatów jest często zbyt wiotki albo zbyt gruby i nie wydaje charakterystycznego szelestu.

2. Wyczuć pod palcami, czy elementy oznaczające nominał lub bank są wypukłe w dotyku.

3. Sprawdzić, czy element nadrukowany wypukłymi liniami pionowymi na banknocie euro (w środkowej części u góry) wydaje charakterystyczny dźwięk przy drapaniu paznokciem.

4. Obejrzeć banknot pod światło i sprawdzić znak wodny, pamiętając, że nigdy nie jest on widoczny na powierzchni. Oryginalny znak wodny ma nieostre linie brzegowe, jaśniejsze i ciemniejsze elementy, a przejścia między nimi są płynne. Znak wodny odpowiada głównemu motywowi graficznemu na banknocie. Na banknotach polskich jest to lewy profil króla, którego portret umieszczono na banknocie, w przypadku euro to motyw architektoniczny, którym jest brama lub okno.

5. Zabezpieczenie obustronne (recto-verso) występujące na banknotach euro w górnej części lewej części strony przedniej widoczne są elementy oznaczenia nominału, które pod światłem tworzą pełną cyfrę. Na banknotach waluty polskiej w prawej górnej części strony przedniej to korona umieszczona w owalu, która w świetle przechodzącym tworzy wypełnioną koronę wewnętrzną.

6. Nitka zabezpieczająca wewnątrz banknotu oglądana pod światło widoczna jest jako ciemna linia, na której można odczytać nominał banknotu oraz walutę.

7. W banknotach o nominałach 50, 100 i 200 złotych oraz 50, 100, 200 i 500 euro umieszczone są zabezpieczenia z farby zmieniającej barwę w zależności od kąta patrzenia (OVI). W walucie polskiej zabezpieczenie OVI zmienia barwę fioletową na złotą, na banknotach euro z fioletowopurpurowej na oliwkowobrązową.

8. Zabezpieczenie holograficzne – na banknotach polskich o nominale 200 złotych oraz na banknotach euro po przechyleniu banknotu widoczny jest tzw. efekt tęczy oraz symbole i oznaczenia mikrodrukiem.
9. Efekt kątowy – w banknotach polskich 10 i 20 złotych w zależności od kąta patrzenia widoczny jest nominał banknotu, a w banknotach 50-, 100- i 200-złotowych widoczny jest nominał i korona.

Falsyfikat (u góry) i banknot autentyczny obserwowane w świetle przechodzącym

Video spectral comparator VSC6000 do obserwowania banknotów w różnych zakresach promieniowania

Zabezpieczenia szaty graficznej strony przedniej baknotu 200 euro widoczne w świetle UV

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)