Informacje

 • 16.06.2009

  Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie umundurowania policjantów zostało opublikowane 12 czerwca w Dzienniku Ustaw nr 90. Oznacza to, że wejdzie ono w życie 27 czerwca 2009 r.

  Ocena: 0.0
 • 09.06.2009

  8 czerwca br. ponownie zebrał się zespół, mający wypracować nowe zasady naliczania emerytur mundurowych. Ostatecznych ustaleń nie podjęto – naj-prawdopodobniej zapadną na kolejnym posiedzeniu, które odbędzie się 29 czerwca.

  Ocena: 0.0
 • 02.06.2009

  Zawody odbędą się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie 13 czerwca br. Szczegóły na stronie internetowej WSPol.: www.wspol.edu.pl.

  Ocena: 0.0
 • 28.05.2009

  Rada Ministrów, na ostatnim posiedzeniu, przyjęła projekt ustawy modernizacyjnej. Nowelizacja zmieni okres obowiązywania programu, przedłużając go o dwa lata, czyli do końca 2011 r.

  Ocena: 0.0
 • 25.05.2009

  W połowie czerwca do policjantów trafi 30 tys. kompletów nowych mundurów. 5 tys. kompletów dostaną policjanci z ruchu drogowego, 22 tys. z prewencji, 3 tys. pozostanie w rezerwie. Rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów minister SWiA podpisał 20 maja 2009 roku.

  Ocena: 0.0
 • 22.05.2009

  Do uzgodnień międzyresortowych trafiła opracowana przez MSWiA nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, zgodnie z którą od 1 stycznia 2011 r. funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei zostaną wcieleni do Policji.

  Ocena: 0.0
 • 21.05.2009

  Nowy komendant wojewódzki policji insp. Ryszard Szkotnicki przedstawił swoje priorytety. Jego zdaniem najważniejszymi problemami, z którymi przyjdzie się mu zmierzyć, są przestępczość nieletnich, przestępczość narkotykowa oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

  Ocena: 0.0
 • 20.05.2009

  Rok więzienia w zawieszeniu dla byłego urzędnika MSWiA Tomasza Serafina i byłego szefa komisariatu na warszawskim Dworcu Centralnym, Waldemara Płońskiego. Taka jest decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie, który nie uwzględnił apelacji obrońców i uznał, że mężczyźni przekroczyli uprawnienia.

  Ocena: 0.0
 • 14.05.2009

  - Na ostatnim posiedzeniu zespołu MSWiA ds. przygotowania założeń nowej ustawy emerytalnej dla służb mundurowych, które odbyło się 12 maja br. zapadła decyzja o przełożeniu wprowadzenia reformy emerytur na 2011 rok – poinformował „Policję 997” podinsp. Tomasz Krzemieński, wiceprzewodniczący ZG NSZZP.

  Ocena: 0.0
 • 14.05.2009

  Z okazji wydania 50. numeru miesięcznika „Policja 997” z zespołem redakcyjnym spotkał się gen. insp. Andrzej Matejuk, komendant główny Policji.

  Ocena: 0.0
 • 08.05.2009

  8 maja weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Do wykazu substancji psychotropowych dopisana została substancja syntetyczna benzylopiperazyna (BZP) wchodząca w skład niektórych dopalaczy.

  Ocena: 0.0
 • 04.05.2009

  W muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu otwarto wystawę "Z kart historii radomskiej policji. W 90. rocznicę uchwalenia ustawy o policji państwowej". Przygotowali ja pracownicy radomskiej policji wspólnie z pracownikami muzeum.

  Ocena: 0.0
 • 30.04.2009

  Od 1 maja br. Komenda Główna Policji zmienia zasady obsługi transportowej swoich komórek organizacyjnych.

  Ocena: 0.0
 • 21.04.2009

  27-28 kwietnia to termin wypłacania równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie – poinformował „Policję 997” insp. Andrzej Trela, zastępca komendanta głównego Policji ds. logistyki. – Mundurówka będzie wypłacona w całości. Przeznaczamy na nią ok. 200 mln złotych.

  Ocena: 0.0
 • 10.04.2009

  Po mediacji Sąd Rejonowy w Lublinie zadecydował o warunkowym umorzeniu postępowania wobec ks. Romana K., który w trakcie eksmisji betanek z Domu Zakonnego w Kazimierzu Dolnym znieważył policjantów. Duchownego czeka jednak jeszcze sprawa o naruszenie miru domowego w siedzibie betanek.

  Ocena: 0.0
 • 08.04.2009

  Od dziś obowiązuje nowelizacja rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wysokości warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia m.in. zmieniająca podmiot wydający zgodę policjantowi na wyjazd za granicę w ramach delegacji służbowej.

  Ocena: 0.0
 • 07.04.2009

  Były komendant Komendy Powiatowej w Wyszkowie został oczyszczony z zarzutu przekazywania za łapówki policyjnych informacji gangowi "Uchala". Zdaniem sądu zeznania świadka koronnego nie poparte innymi dowodami to za mało by wydać wyrok skazujący.

  Ocena: 0.0
 • 02.04.2009

  Normy zużycia paliwa nie obowiązują od kwietnia w sześciu garnizonach Policji: podlaskim, pomorskim, lubelskim, łódzkim, opolskim i świętokrzyskim. To eksperyment, który ma obowiązywać trzy miesiące.

  Ocena: 0.0
 • 02.04.2009

  2 kwietnia weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji zmieniające wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie.

  Ocena: 0.0
 • 01.04.2009

  Do końca czerwca przedłużono śledztwo w sprawie oceny działań Policji i funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas tragicznych wydarzeń w Zakładzie Karnym w Sieradzu (Łódzkie), gdzie w marcu 2007 r. strażnik śmiertelnie postrzelił trzech policjantów i ciężko ranił aresztanta.

  Ocena: 0.0


Nasze galerie

Ekipa miała tylko 40 min na nakręcenie sceny finałowej filmu

?

?

?

?

?

Wiadomości z policja.pl