Informacje

 • 20.05.2011

  Od jutra, 21 maja, zaczną obowiązywać przepisy ustawy z 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. nr 92, poz.530).

  Ocena: 0.0
 • 20.05.2011

  19 maja 2011 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Rządowo - Związkowego z udziałem strony społecznej (Konwent Dziekanów Żołnierzy Zawodowych WP) - do spraw reformy emerytur mundurowych (w modelu zaopatrzeniowym dla funkcjonariuszy i żołnierzy nowo przyjmowanych do służby). Podczas trwania obrad podsumowano propozycje związków zawodowych oraz strony rządowej.

  Ocena: 0.0
 • 19.05.2011

  Dziś o godz. 14:00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozpoczęło się decydujące spotkanie w sprawie emerytur mundurowych. Zgodnie z zapowiedziami strony związkowej jeśli nie nastąpi postęp w szukaniu kompromisu mogą to być ostatnie negocjacje mundurowych związkowców z rządem.

  Ocena: 0.0
 • 18.05.2011

  Wydział ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji rozpoczyna nabór policjantów na kursy specjalistyczne, przygotowujące do służby poza granicami kraju, w kontyngentach policyjnych w charakterze ekspertów (tzw. kurs "UN").

  Ocena: 0.0
 • 18.05.2011

  16 maja br. weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dn. 11 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na teranie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz.U. 2011 nr 97 poz. 564).

  Ocena: 3.0
 • 16.05.2011

  Wzmocnienie nadzoru prokuratorskiego nad postępowaniem i wymóg niezwłocznego, protokolarnego i komisyjnego zniszczenia materiałów, które nie zawierają dowodów - to tylko niektóre zmiany przewidziane w projekcie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno – rozpoznawczych. Akt prawny został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

  Ocena: 0.0
 • 13.05.2011

  Obradował Komitet ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. Po roku działania i na rok przed imprezą może pochwalić się wypracowaniem kompleksowej, zintegrowanej koncepcji bezpieczeństwa. Teraz pora na realizacje jej elementów.

  Ocena: 0.0
 • 13.05.2011

  Zarządzeniem komendanta głównego Policji została powołana nowa komórka w strukturach Centralnego Biura Śledczego. Jej zadaniem będzie poszukiwanie niebezpiecznych przestępców działających w zorganizowanych grupach przestępczych.

  Ocena: 0.0
 • 11.05.2011

  Trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozkładu czasu służby policjantów. Powołany we wrześniu 2008 r. zespół, którego celem było opracowanie nowych rozwiązań, zaproponował m.in.:

  Ocena: 1.0
 • 22.04.2011

  Zasady zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych i ich wynagradzania ulegną zmianie. Wśród zmian planowanych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania jest m.in. rozszerzenie katalogu stanowisk na jakim można zatrudnić pracownika kontyngentu policyjnego.

  Ocena: 0.0
 • 21.04.2011

  Ocena: 0.0
 • 14.04.2011

  Dzisiaj na rachunki bankowe wszystkich komend wojewódzkich zostaną przekazane pieniądze na wypłatę mundurówki dla policjantów. Wypłata równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie rozpocznie się 15 i powinna zakończyć się 20 kwietnia 2011 roku.

  Ocena: 5.0
 • 13.04.2011

  Zaczęły się najważniejsze targi dla Policji.

  Ocena: 0.0
 • 13.04.2011

  Podczas narady 12 kwietnia br. kadra kierownicza Policji poznała wyniki pracy zespołu roboczego, który opracowuje projekt przekształceń organizacyjnych komórek techniki kryminalistycznej w Policji.

  Ocena: 0.0
 • 06.04.2011

  Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zorganizowały dziś konferencję naukową z okazji 71. rocznicy zbrodni katyńskiej.

  Ocena: 0.0
 • 01.04.2011

  Prawo do urlopu ojcowskiego, zwanego też tacierzyńskim, będzie zapisane w ustawie o Policji.

  Ocena: 0.0
 • 01.04.2011

  Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiadanie nieznacznej ilości narkotyków będzie mogło pozostać bez kary.

  Ocena: 0.0
 • 25.03.2011

  Prezydent podpisał nowelizację kodeksu karnego, która przewiduje karę do trzech, a nawet do 10 lat więzienia za stalking czyli uporczywe, złośliwe nękanie mogące wywołać poczucie zagrożenia.

  Ocena: 0.0
 • 24.03.2011

  Zespół rządowo-związkowy, zajmujący się reformą systemu emerytur mundurowych, zaakceptował wstępnie propozycje wypracowane wcześniej w podzespołach. Zgodnie z nimi zmiany emerytalne obejmą funkcjonariuszy i żołnierzy wstępujących po raz pierwszy do służby dnia 1 stycznia 2012 r.

  Ocena: 0.0
 • 22.03.2011

  Ochrona prawna funkcjonariuszy publicznych, którzy z racji pełnionych obowiązków są w największym stopniu narażeni na niebezpieczeństwo osobiste uległa wzmocnieniu. Wchodząca dziś w życie nowelizacja m.in. Kodeksu karnego rozciąga ochronę prawną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych także na obywateli, którzy pomimo braku obowiązku, reagują na dostrzeżone naruszenia prawa i występują w obronie bezpieczeństwa publicznego.

  Ocena: 5.0


Nasze galerie

Ekipa miała tylko 40 min na nakręcenie sceny finałowej filmu

?

?

?

?

?

Wiadomości z policja.pl