Informacje

 • 24.11.2016

  „Przyjazne patrole” odwiedzają rodziny, w których występują przemoc lub uzależnienie od alkoholu, a ich główne zadanie to zapewnienie ochrony dzieciom.

  Ocena: 0.0
 • 23.11.2016

  Rozmowa z Markiem Michalakiem, rzecznikiem praw dziecka

  Ocena: 0.0
 • 22.11.2016

  W teatrze cieni

  Ocena: 0.0
 • 21.11.2016

  17-letni Rafał Komorowski, 11-letni Sebastian Michalski i 16-letnia Martyna Nowak (na zdjęciu powyżej) to nastolatkowie, którzy podczas otwarcia reaktywowanego posterunku Policji w Korytnicy z rąk ministra SWiA Mariusza Błaszczaka otrzymali medale „Młody bohater”. – To, czego dokonaliście, wasza postawa, jest dowodem dojrzałości – powiedział minister, wręczając medale młodym bohaterom.

  Ocena: 0.0
 • 18.11.2016
  Pasowania szablą dokonywało trzech generałów: nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji, oraz dwaj jego zastępcy: nadinsp. Andrzej Szymczyk oraz nadinsp. Jan Lach

  11 października 2016 r. był w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie dniem wyjątkowym. Największej auli uczelni nadano imię śp. Władysława Stasiaka, ministra spraw wewnętrznych i administracji, zainaugurowano rok akademicki, a 510 policjantów mianowanych zostało na pierwszy stopień oficerski – podkomisarza Policji.

  Ocena: 0.0
 • 17.11.2016

  St. asp. Marcin Błażejowski

  Ocena: 0.0
 • 16.11.2016

  Pięć lat temu w Białymstoku została podpisana umowa o realizacji projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, finansowanego przez Szwajcarię aż w 85 proc. Zyskali na nim przede wszystkim uczestnicy ruchu drogowego w Polsce.

  Ocena: 5.0
 • 15.11.2016

  – Nie są prowadzone żadne prace nad zmianą w systemie emerytalnym służb mundurowych – takie zapewnienie złożyli minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska na październikowej odprawie z szefami służb podległych MSWiA w Zielonej Górze.

  Ocena: 0.0
 • 14.11.2016

  Przygotowywana w MSWiA nowelizacja ustawy o Policji i innych ustaw zakłada objęcie funkcjonariuszy służb ochroną, jaką przewiduje Kodeks pracy w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Ocena: 0.0
 • 10.11.2016
  Obraz z mikroskopu elektronowego – materiał dowodowy w postaci drobin materiału pirotechnicznego

  Kiedy w kwietniu 2011 roku przekształcono Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP w instytut badawczy, część pracowników przyjęła tę decyzję ze sceptycyzmem. Nie byli pewni swojej przyszłości. Na szczęście niesłusznie.

  Ocena: 5.0
 • 09.11.2016

  Oddawanie honorów jest podstawową formą powitania umundurowanego policjanta. Jest również oznaką szacunku dla tradycji, symboli, barw i znaków narodowych, policyjnych i wojskowych oraz przełożonych i starszych stopniem, a także przejawem koleżeństwa, dobrego wychowania i dyscypliny.

  Ocena: 0.0
 • 08.11.2016

  Policyjne jednostki odzyskali mieszkańcy województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego.

  Ocena: 0.0
 • 07.11.2016

  Coraz więcej policjantów pełni służbę w nowych siedzibach. Jak zapewnia minister SWiA, inwestycje w rozbudowę i modernizację policyjnej infrastruktury są dla resortu priorytetem.

  Ocena: 0.0
 • 26.10.2016

  Rozporządzenie Prezydenta RP z 19 marca 1928 r. kodeks postępowania karnego (Dz.U. nr 33, poz. 313) zawierało przepis stanowiący, że dochodzenie polega m.in. na rozpytywaniu podejrzanych i osób, które mogą coś wiedzieć o przestępstwie lub jego sprawcy, a z czynności tej sporządza się zapiski (art. 243 § 2 i 4). Mimo że w obowiązującym k.p.k. podobnego przepisu brak, w praktyce procesowej rozpytywanie osób funkcjonuje.

  Ocena: 0.0
 • 25.10.2016

  Aplikacja Moja Komenda

  Ocena: 0.0
 • 24.10.2016

  Cały czas się rozwijamy

  Ocena: 5.0
 • 21.10.2016

  We wrześniu nowe siedziby policyjnych jednostek otwarto w województwach: lubelskim, świętokrzyskim, podlaskim i zachodniopomorskim.

  Ocena: 0.0
 • 20.10.2016
  Pierwsza pomoc w działaniach zwartych. Oddziały prewencji ćwiczą ewakuację rannych ze strefy zagrożenia

  Drugie województwo pod względem powierzchni – 29 826 km2, trzecie pod względem ludności – 3472 tys. i trzecie pod względem liczby policjantów i pracowników służących w garnizonie – 9991.

  Ocena: 0.0
 • 20.10.2016

  Na te szlify zapracowali policjanci Rozmowa z nadinsp. Tomaszem Trawińskim, komendantem wojewódzkim Policji w Poznaniu

  Ocena: 0.0
 • 19.10.2016
  Spokojnego wypoczynku na Jeziorze Solińskim pilnuje czterech policyjnych sterników

  W województwie podkarpackim żyje się długo i bezpiecznie. Średnia życia jest najwyższa w Polsce, a mają na to wpływ czyste środowisko, zdrowy styl życia oraz niski poziom stresu. O ten ostatni wskaźnik dba m.in. 4296 policjantów i 1139 pracowników Policji zatrudnionych w garnizonie.

  Ocena: 0.0


Nasze galerie

?

?

?

?

?

Wiadomości z policja.pl