Informacje

 • 28.11.2018
  Cold Case, czyli jaki powinien być śledczy

  Amerykanie nazywają stare nierozwiązane sprawy „zimnymi” – Cold Case. W ciągu ostatniej dekady wzrosło zainteresowanie takimi sprawami, policja coraz częściej podejmuje je na nowo, wykorzystując do ich rozwiązania najnowszą wiedzę. Chodzi nie tylko o rozwiązanie zagadki i nieuchronność kary wobec przestępców, ale także o to, aby oddać sprawiedliwość ofiarom, czyli tym, którzy nie mogą mówić.

  Ocena: 0.0
 • 27.11.2018
  Powrót na miejsce zbrodni, czyli o wykrywaniu spraw umorzonych po latach

  Niektóre sprawy czekają na rozwiązanie latami, ale nowe możliwości badania śladów kryminalistycznych zabezpieczonych w przeszłości, a także nieustanna praca analityczna, śledcza i operacyjna, pozwalają ustalić sprawcę. Pod koniec października specjaliści – policjanci, prokuratorzy, kryminalistycy oraz biegli z kryminalistyki różnych specjalności – spotkali się na trzydniowej konferencji naukowej „Policyjne Archiwa X”.

  Ocena: 0.0
 • 26.11.2018
  Człowiek nie jest towarem

  18 października to XII Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi, organizowany pod auspicjami Unii Europejskiej.

  Ocena: 0.0
 • 26.11.2018
  Uroczystości w Szczytnie

  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie rozpoczęła nowy rok akademicki 2018/2019. W dniu inauguracji odbyła się też promocja na pierwszy stopień oficerski. W uroczystości, która miała miejsce 19 października br., wzięli udział m.in. sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński i komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

  Ocena: 0.0
 • 23.11.2018
  Wspólne wyzwania

  Na zaproszenie dyrektor wykonawczej Europolu Catherine de Bolle oraz ministra spraw wewnętrznych Austrii Herberta Kickla 10 października br. delegacja przedstawicieli kierownictwa polskiej Policji z zastępcą komendanta głównego Policji nadinsp. Janem Lachem na czele uczestniczyła w konferencji dotyczącej Wspólnych Wyzwań Sieci ATLAS 2018, która odbyła się w Hadze w siedzibie Europolu.

  Ocena: 0.0
 • 22.11.2018
  KMZB Współpraca ze społeczeństwem to priorytet

  Z nadinsp. Janem Lachem, zastępcą komendanta głównego Policji ds. prewencji, rozmawia Dariusz Prządka

  Ocena: 0.0
 • 21.11.2018
  Świat nauki dla Policji

  – Policjantów jest 100 tysięcy, ludzi w kraju 38 milionów. Siłą rzeczy nie możemy być wszędzie, o każdej porze dnia i nocy. Ale jesteśmy właśnie tam, gdzie ludzie nam pokażą, gdzie chcą, byśmy byli. Do takiej komunikacji służy Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

  Ocena: 0.0
 • 20.11.2018
  Policja w służbie dla Ojczyzny

  W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 25 października br. w budynku G Sejmu RP odbyła się konferencja popularnonaukowa „Policja w służbie dla Ojczyzny” pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji.

  Ocena: 0.0
 • 09.11.2018

  W Polsce nie zakończyły się jeszcze wszystkie prace nad przyjęciem nowych regulacji unijnych, w tym przede wszystkim tzw. dyrektywy policyjnej, jednak już dziś warto przybliżyć nowe zasady, związane z ochroną danych osobowych, przyjęte przez Parlament Europejski i Radę Europejską 27 kwietnia 2016 r.

  Ocena: 0.0
 • 08.11.2018
  Policjant jako oskarżyciel publiczny

  Jest ich ośmioro i są jedynym takim zespołem w Polsce. Nieetatowym, ale w pełni wyspecjalizowanym. Zamiast w budynku Komendy Miejskiej Policji w Krakowie urzędują w krakowskim sądzie. Mowa o zespole oskarżycieli publicznych.

  Ocena: 0.0
 • 07.11.2018
  Przy Grobie Policjanta Polskiego

  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. wraz z KWP w Katowicach zorganizowały jak co roku we wrześniu obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej, upamiętniające poległych i pomordowanych policjantów. W tym roku uroczystości odbyły się 14 września i połączone były z dwudziestopięcioleciem utworzenia i poświęcenia Grobu Policjanta Polskiego, który znajduje się przy siedzibie śląskiej komendy.

  Ocena: 0.0
 • 07.11.2018
  Dronowe seminarium

  Rynek bezzałogowych statków powietrznych przeżywa, zwłaszcza w ostatnim czasie, prawdziwy rozkwit. Rozwój ten nie zawsze służy dla dobra człowieka. Wydarzenie, które miało miejsce w sierpniu bieżącego roku w Wenezueli, dobitnie pokazuje, że tego typu urządzenia nie tylko służą do zabawy, ale mogą być narzędziem do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego.

  Ocena: 0.0
 • 06.11.2018
  Leki nabywać tylko w aptekach

  Rozmowa z prof. Anną Jelińską, prodziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

  Ocena: 0.0
 • 05.11.2018
  Prewencja samobójstw. Suicydologia

  Każdego dnia około 15 osób w Polsce odbiera sobie życie. Rocznie ginie w ten sposób więcej osób niż w wyniku wypadków drogowych. Co więcej, szacuje się, że każde samobójstwo dotyka emocjonalnie nawet do 100 innych osób. Dlatego w profilaktyce samobójstw bardzo istotna jest edukacja grup zawodowych, które stanowią pierwszą linię pomocy w sytuacjach kryzysu psychicznego. Również policjantów.

  Ocena: 0.0
 • 05.11.2018
  Współpraca polsko-niemiecka

  Zwalczanie przestępczości terrorystycznej o charakterze transgranicznym jest dużo skuteczniejsze dzięki wspólnym działaniom genetycznych laboratoriów kryminalistycznych z Polski i Niemiec.

  Ocena: 0.0
 • 03.11.2018
  Nowe wyzwanie

  Rozmowa z mł. insp. Ireneuszem Sieńko, oficerem łącznikowym polskiej Policji w Republice Turcji.

  Ocena: 0.0
 • 02.11.2018
  Sieć oficerów łącznikowych

  Historia oficerów łącznikowych Policji rozpoczyna się prawie ćwierć wieku temu, w roku 1994, kiedy to, na wniosek Komendanta Głównego Policji podjęto prace nad porozumieniem między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Ministerstwem Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia w polskich placówkach dyplomatycznych stanowisk oficerów łącznikowych Policji.

  Ocena: 0.0
 • 31.10.2018
  „Filmowy PrzeWODNIK” rozstrzygnięty

  Druga edycja ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” zakończyła się uroczystą galą z wręczeniem nagród laureatom konkursu filmowego dla dzieci i młodzieży „Filmowy przeWODNIK”. Nagrodę główną za film „Letnia przygoda” przyznano uczniom Szkoły Integracyjnej nr 8 w Sieradzu. Wręczono również dwa wyróżnienia i nagrodę specjalną.

  Ocena: 0.0
 • 30.10.2018
  Jak na polu walki

  Po raz jedenasty na Pomorzu zespoły antyterrorystyczne podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Sprawiedliwości rywalizowały w jedynych w Polsce zawodach i warsztatach medycyny taktycznej PARAMEDYK. Funkcjonariusze i żołnierze sprawdzali się w konkurencjach medycznych, taktycznych i sprawnościowych.

  Ocena: 0.0
 • 29.10.2018
  Europejski Dzień bez Ofiar Śmiertelnych

  Akcja EDWARD

  Ocena: 0.0

Wybierz Strony


Nasze galerie

  V Ogólnopolska Liga Strzelecka

  ?

  Pływacy dla kolegi

  ?

  Garda 2018

  ?

  Polska Policja Dziś

  ?

  Warszawa z Policyjnego Mi-8

  ?

  Wiadomości z policja.pl