Informacje

 • 22.06.2018
  Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant...

  a dla mnie Tata

  Ocena: 0.0
 • 21.06.2018
  Europa szuka rozwiązań

  Za początek kryzysu migracyjnego w Europie uznaje się 2015 r. W tym roku państwa członkowskie Unii Europejskiej otrzymały ponad 1,2 mln wniosków o azyl, ponad dwa razy więcej niż w 2014 roku. Ponad 60 proc. tych wniosków złożono w Austrii, Szwecji, Niemczech i na Węgrzech.

  Ocena: 0.0
 • 19.06.2018
  Jednośladem bezpiecznie do celu

  to ogólnopolska akcja zainicjowana przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, której celem jest poprawienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

  Ocena: 0.0
 • 18.06.2018
  Wrocław triumfuje w Giżycku

  W Giżycku siedemnaście patroli z całej Polski rywalizowało w V Ogólnopolskich Zawodach Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym o miano najlepszych policyjnych ratowników wodnych. Zawodnicy wyłonieni zostali w eliminacjach wojewódzkich. Każdy garnizon oraz Komenda Stołeczna Policji wystawiły dwóch startujących. Do zdobycia były puchary w kategorii drużynowej i indywidualnej. Oba za pierwsze miejsca pojechały na Dolny Śląsk.

  Ocena: 0.0
 • 15.06.2018
  Razem z parafiami

  Przemyślanie i skutecznie. Żeby dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców, Policja w Katowicach podpisała porozumienie z Kurią Metropolitalną.

  Ocena: 0.0
 • 15.06.2018

  Wyniki ostatniej edycji badania zrealizowanego przez CBOS wskazują, że Polska jest bezpiecznym miejscem do życia, a przekonanie o bezpieczeństwie i spokoju w okolicy miejsca zamieszkania jest niemal powszechne. Wyniki te potwierdzają obserwowany w ostatnich kilku latach rekordowo wysoki wskaźnik poczucia bezpieczeństwa.

  Ocena: 0.0
 • 01.06.2018
  Dobre słowo jest ważne

  Rozmowa ze st. sierż. Dominikiem Zielińskim

  Ocena: 0.0
 • 31.05.2018
  Służba jest dla mnie...Wyróżnienie

  Prezentujemy kolejną pracę nadesłaną na ogólnopolski konkurs literacki na esej, organizowany w ramach kampanii społecznej KWP w Kielcach „Służąc, niesiemy bezpieczeństwo”. Jedno z wyróżnień otrzymał st. sierż. Dominik Zieliński z KPP w Wągrowcu.

  Ocena: 0.0
 • 30.05.2018
  Telefonowanie

  Dobry obyczaj w Policji (46)

  Ocena: 0.0
 • 29.05.2018

  Królowa dowodów?

  Ocena: 0.0
 • 28.05.2018
  W piwnicy

  Kiedy media doniosły o sukcesie policyjnego Archiwum X w sprawie zamordowanej kobiety z Rumii (patrz artykuł „Za wysokim murem”), gdańscy policjanci otrzymali list od brata zaginionej Anny K., który prosił, aby przyjrzeli się sprawie sprzed 18 lat, ponieważ podejrzewa, że jego uznana za zaginioną siostra nie żyje. W tym przypadku również chodziło o młodą, 20-letnią w chwili zaginięcia, kobietę, mężatkę, matkę kilkumiesięcznego dziecka.

  Ocena: 0.0
 • 25.05.2018
  Za wysokim murem

  Czynności w sprawach o zaginięcia osób prowadzi Sekcja ds. Osób Zaginionych Wydziału Kryminalnego KWP w Gdańsku. Jednak sprawami dwóch dziwnych zaginięć sprzed lat z sukcesem zajmowało się w 2016 roku gdańskie Archiwum X.

  Ocena: 0.0
 • 24.05.2018
  Morderca z fotografii

  Kiedy w 2005 roku w nowo powstałym gdańskim Archiwum X tworzono katalog niewykrytych spraw, w których należy ponownie wszcząć śledztwo, jako jedna z pierwszych pojawiła się sprawa z 1989 roku dotycząca zabójstwa Marianny P., 76-letniej aptekarki ze Słupska.

  Ocena: 0.0
 • 23.05.2018
  Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody

  Od ubiegłego roku Komenda Główna Policji, przy zaangażowaniu przedstawicieli Biura Prewencji i Biura Kryminalnego, wspiera realizację projektu LIFE15 GIE/PL/000758 Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody, realizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Celem projektu jest rozwijanie współpracy między podmiotami zajmującymi się ochroną przyrody i usprawnienie egzekwowania prawa oraz budowanie świadomości społecznej w tym zakresie.

  Ocena: 0.0
 • 23.05.2018
  ARCHIWUM X KWP w Gdańsku

  Zespoły ds. niewykrytych, nazywane zespołami Archiwum X, działają obecnie we wszystkich komendach wojewódzkich Policji. Ich zadaniem jest wykrycie sprawców zbrodni sprzed lat. Od początku funkcjonowania, czyli od 2004 roku, zespoły te objęły zainteresowaniem łącznie 1113 spraw o najpoważniejsze przestępstwa, w tym zabójstwa, zgwałcenia, rozboje z użyciem niebezpiecznych narzędzi czy porwania dla okupu, które zostały umorzone z powodu niewykrycia sprawców.

  Ocena: 0.0
 • 22.05.2018
  Zapraszamy na rajd

  Po raz pierwszy w Harmonogramie wydarzeń sportowo-rekreacyjnych na rok 2018, zatwierdzonym przez komendanta głównego Policji, pojawił się rajd organizowany w czerwcu przez Straż Graniczną. Impreza odbywa się już po raz 47.

  Ocena: 0.0
 • 22.05.2018
  DNA z kości

  Znalezione ludzkie zwłoki, wyłowione z rzeki czy odkopane z ziemi, można zidentyfikować na podstawie badań DNA. Dzięki technikom stosowanym w genetyce sądowej nawet po latach udaje się rozwiązać niewyjaśnione dotychczas sprawy.

  Ocena: 0.0
 • 21.05.2018
  Wszyscy na rowery

  Chcą przejechać przez ponad 130 miast i pokonać ponad 6 tysięcy kilometrów. Wszystko po to, żeby pomóc rannym policjantowi i strażakowi. Do akcji „Mundur na rowerze” może dołączyć każdy.

  Ocena: 0.0
 • 19.05.2018
  Jak rodzina

  Rozmowa z mł. insp. w st. spocz. Ireną Zając, prezes Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

  Ocena: 0.0
 • 18.05.2018
  W jedności siła

  Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach w 2017 roku obchodziła swoje 20-lecie. W Legionowie odbyła się w październiku gala jubileuszowa. Przybyło ponad 500 zaproszonych gości: podopiecznych i osób, które przyczyniły się do niesienia pomocy.

  Ocena: 0.0

Wybierz Strony


Nasze galerie

  Pływacy dla kolegi

  ?

  Garda 2018

  ?

  Rajd do Przysuchy

  ?

  Zaginieni w lesie

  ?

  Polska Policja Dziś

  ?

  Wiadomości z policja.pl