Informacje

 • 08.05.2019

  Przesłanki obligatoryjne – art. 41 ust. 1 ustawy o Policji

  Ocena: 0.0
 • 07.05.2019
  E-dowód

  Już od marca 2019 roku wydawane są nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną, opracowane w ramach wspólnego projektu ministerstw spraw wewnętrznych i administracji oraz cyfryzacji. Warto wiedzieć, jakie funkcjonalności ma ten podstawowy dokument potwierdzający tożsamość.

  Ocena: 0.0
 • 06.05.2019
  ZER MSWiA dla policyjnych kadrowców

  Sprawy emerytalno-rentowe należą do najważniejszych, ale i najtrudniejszych, z jakimi prędzej czy później spotka się każdy funkcjonariusz Policji. Dlatego tak ważne jest, żeby ich sprawy realizowane były szybko i profesjonalnie. Z takiego założenia wyszły Komenda Stołeczna Policji i Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, które zorganizowały kadrowcom KSP szkolenie, by wyjaśnić wątpliwości pojawiające się w trakcie realizowanych przez nich spraw.

  Ocena: 0.0
 • 03.05.2019
  Czasem wystarczy jedno słowo...

  Funkcjonariusze Sekcji Obsługi Całodobowej Wydziału Rozpoznania Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP praktycznie codziennie otrzymują zgłoszenia dotyczące wpisów, że ktoś jest na tyle zdesperowany, by targnąć się na swoje życie. Czasami jest to e-mail od kogoś szukającego pomocy lub od uczestnika dyskusji na jakimś forum, a czasem informacja od administratora portalu społecznościowego czy forum depresyjnego.

  Ocena: 0.0
 • 01.05.2019
  W kolejne stulecie z „Niepodległą”

  Rozmowa z Janem Kowalskim, dyrektorem Biura Programu „Niepodległa”

  Ocena: 0.0
 • 30.04.2019
  Dzień Flagi RP

  Do 2004 r. wywieszanie flagi państwowej poza dniami do tego przeznaczonymi było zabronione. Ustawa z 20 lutego 2004 r. wprowadzająca Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej zakaz ten zniosła. Eksponując biało-czerwoną trzeba jednak pamiętać, że należy się jej cześć i szacunek.

  Ocena: 0.0
 • 29.04.2019
  Praetorian

  W Wielkopolsce trwają testy prototypu pojazdu patrolowo-wypadowego dla Policji. Stworzyli go policjanci i naukowcy. Praetorian, bo tak brzmi jego angielska nazwa, to samochód z wymiennymi modułami, innym spojrzeniem na wykorzystanie tego samego auta do różnych zadań.

  Ocena: 0.0
 • 26.04.2019
  Prawdziwe wybuchy i fałszywe alarmy

  W Polsce nie dochodziło i nie dochodzi do incydentów terrorystycznych o charakterze politycznym czy religijnym, zdarzają się jednak o charakterze kryminalnym, niejednokrotnie z użyciem materiałów wybuchowych. Zwalczaniem przestępstw tego rodzaju zajmują się tzw. grupy ATK.

  Ocena: 5.0
 • 25.04.2019
  Na Półwyspie Apenińskim

  Jesienią ub.r. zaczęliśmy publikację rozmów z oficerami łącznikowymi naszej Policji służącymi przy polskich placówkach dyplomatycznych poza granicami Rzeczypospolitej. Były już wywiady z policjantami akredytowanymi w Turcji, Niemczech, Rosji, Ukrainie, na Węgrzech oraz z oficerem służącym w Sekretariacie Generalnym Interpolu w Lyonie. Dziś przedstawiamy kom. Magdalenę Sochacką, która jest radcą Ambasady RP w Rzymie w Republice Włoskiej.

  Ocena: 0.0
 • 24.04.2019

  13 marca 2019 r. w Komedzie Głównej Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk spotkał się z komisarzem praw człowieka Rady Europy Dunjią Mijatović. Komisarz (Commissioner for Human Rights of the Council of Europe) jest niezależnym organem Rady Europy, którego zadaniem jest promowanie poszanowania praw człowieka oraz wiedzy na ich temat w państwach Rady Europy.

  Ocena: 0.0
 • 23.04.2019
  STOK NIE JEST DLA BAŁWANÓW

  Gala finałowa konkursu

  Ocena: 0.0
 • 22.04.2019
  BRD KGP dla bezpieczeństwa na drodze

  Działania profilaktyczne w 2018 r.

  Ocena: 0.0
 • 21.04.2019

  Policyjne kalendarium

  Ocena: 0.0
 • 19.04.2019
  KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI Gen. insp. dr Jarosław Szymczyk

  Szanowne Policjantki, Policjanci, Pracownice i Pracownicy Policji Emeryci i Renciści Policyjni W trudnej, policyjnej służbie święta są szczególnie ważne – przynoszą bowiem otuchę i nadzieję. Ma to ogromne znaczenie dla tych, którzy nieraz musieli stanąć oko w oko z ludzkimi tragediami i problemami. Ale w ten szczególny czas Świąt Wielkiejnocy, kiedy przyroda budzi się do życia, odradza się także wiara w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.

  Ocena: 0.0
 • 18.04.2019
  SEKRETARZ STANU W MSWiA Jarosław Zieliński

  Szanowni Państwo Policjantki i Policjanci Pracownicy Policji Zbliżające się Święta są dobrą okazją, aby po raz kolejny podziękować funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym polskiej Policji za codzienną, profesjonalną służbę dla naszego bezpieczeństwa.

  Ocena: 5.0
 • 18.04.2019
  MINISTER SWiA Joachim Brudziński

  Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze i Pracownicy Cywilni Policji Wielkanoc to czas przepełniony radością płynącą ze Zmartwychwstania Pańskiego. Właśnie wtedy zastanawiamy się nad tajemnicą Zbawienia, zgłębiamy ją i przeżywamy co roku w szczególny sposób.

  Ocena: 0.0
 • 17.04.2019
  Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej…

  W marcu br. prawie 900 nowych funkcjonariuszy w całym kraju zasiliło szeregi Policji. Uroczystość ślubowania odbyła się we wszystkich garnizonach. W Katowicach w ceremonii uczestniczył minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, a w Białymstoku sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński.

  Ocena: 0.0
 • 09.04.2019

  Stosunek służbowy policjanta jest w całości regulowany przez ustawę z 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Nie mają do niego zastosowania jakiekolwiek inne ustawy, a w szczególności kodeks pracy.

  Ocena: 0.0
 • 08.04.2019
  W Królestwie Hiszpanii

  Przy Ambasadzie RP w Madrycie utworzone zostało stanowisko oficera łącznikowego polskiej Policji. 2 lutego 2019 r objęła je nadkom. Karolina Gawlicka-Bąk z Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Rzeszowie.

  Ocena: 0.0
 • 08.04.2019
  Jestem małym trybem w dobrze działającej maszynie

  Od października ubiegłego roku publikujemy rozmowy z oficerami łącznikowymi polskiej Policji akredytowanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych przy placówkach dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju. Oprócz łączników, których miejscem pracy są ambasady RP, polscy policjanci służą także w Europolu i Interpolu, gdzie pełnią podobną, choć nie taką samą, rolę. Dziś na naszych łamach kom. Grzegorz Kanios, który na co dzień służy w Sekretariacie Generalnym Interpolu w Lyonie

  Ocena: 5.0

Wybierz Strony


Nasze galerie

  „Czerwony Bór 2019”

  ?

  Radość w Sułkowicach

  ?

  V Ogólnopolska Liga Strzelecka

  ?

  Garda 2018

  ?

  Warszawa z Policyjnego Mi-8

  ?

  Wiadomości z policja.pl