Informacje

 • 20.02.2019
  W kraju bratanków

  Jesienią ubiegłego roku zaczęliśmy cykl rozmów z akredytowanymi zagranicą oficerami łącznikowymi polskiej Policji. Dziś na naszych łamach podinsp. Bogusław Kołdys, oficer łącznikowy na Węgrzech, radca w Ambasadzie RP w Budapeszcie.

  Ocena: 0.0
 • 19.02.2019
  Jubileusz

  15 stycznia br. w siedzibie księży pallotynów na warszawskiej Pradze odbyła się uroczystość związana z jubileuszem 40-lecia święceń kapłańskich ks. Jana Kota SAC, naczelnego kapelana Policji.

  Ocena: 0.0
 • 19.02.2019

  Każdy system prawny obarczony jest ryzykiem popełnienia pomyłki sądowej. Skala tego zjawiska jest trudna do oszacowania, gdyż znane są tylko przypadki stwierdzone. Raport Forum Obywatelskiego Rozwoju z 2012 r. pt. Przyczyny niesłusznych skazań w Polsce wskazuje, że w latach 2007–2009 w 83 przypadkach stwierdzono takie skazania. Łączna kwota wypłaconych odszkodowań w tych sprawach wyniosła 1 887 794,00 zł.

  Ocena: 5.0
 • 18.02.2019
  Czekałem na was 18 lat

  Sprawa Tomasza Komendy stała się głośna na początku ubiegłego roku. Media podkreślały, że Tomasz Komenda zawdzięcza wolność policjantowi CBŚP Remigiuszowi Korejwo, który przyczynił się do odnalezienia prawdziwych sprawców.

  Ocena: 0.0
 • 14.02.2019
  Policjant a osoba z zaburzeniami samokontroli

  Szkoła Policji w Słupsku w ubiegłym roku zakończyła projekt, inspirowany przez pełnomocnika komendanta głównego Policji ds. ochrony praw człowieka, związany z analizą interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Jego efektem są zarówno konkretne działania edukacyjne, jak i jedyna w Europie – wydana przez Szkołę Policji w Słupsku – publikacja książkowa zawierająca skondensowaną wiedzę i wytyczne w zakresie prowadzenia jednych z najtrudniejszych interwencji policyjnych.

  Ocena: 0.0
 • 06.02.2019
  Taki policjant to skarb

  – To dla mnie ogromne wyróżnienie i zaszczyt – mówi mł. asp. Radosław Antoszczuk, dzielnicowy z Posterunku Policji w Dziadkowicach i jeden z pięciu laureatów ubiegłorocznej edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Według niego dobry funkcjonariusz to taki, który pomaga mieszkańcom.

  Ocena: 0.0
 • 05.02.2019
  Mistrzowie służb mundurowych

  Od 30 listopada do 1 grudnia ub.r. we Wrocławiu odbywały się II Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Sportach Walki o Puchar Rektora Komendanta Akademii Wojsk Lądowych. Dla debiutującej reprezentacji Policji drugie miejsce w klasyfikacji zespołowej jest dużym sukcesem, ale jeszcze większym to, że z trenujących w wielu klubach i służących w różnych jednostkach funkcjonariuszy udało się wybrać najlepszych sportowców sztuk walki i zbudować z nich reprezentację Policji.

  Ocena: 0.0
 • 04.02.2019

  W obecnym stanie prawnym nie ma ustawowego katalogu dokumentów stwierdzających tożsamość. Zaliczenie dokumentu do kategorii dokumentów stwierdzających tożsamość ma doniosłe znaczenie i może mieć poważne konsekwencje prawne.

  Ocena: 0.0
 • 02.02.2019

  ARCHIWUM X Na świecie

  Ocena: 5.0
 • 01.02.2019
  W cyberprzestrzeni nie jesteś anonimowy

  Internauci surfujący po sieci komputerowej łatwo zapominają o ostrożności. Myślimy często, przecież nie jesteśmy celebrytami czy politykami, by ktoś chciał nas szpiegować. Jednakże dla przestępców w cyberprzestrzeni każdy użytkownik może być potencjalną ofiarą.

  Ocena: 0.0
 • 31.01.2019
  Służba w cieniu wojny

  Od październikowego numeru naszego miesięcznika publikujemy rozmowy z oficerami łącznikowymi polskiej Policji akredytowanymi w innych państwach. Dziś naszym rozmówcą jest podinsp. Paweł Dobosz, oficer łącznikowy na Ukrainie, radca Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie.

  Ocena: 0.0
 • 30.01.2019
  Działalność BKS KGP w 2018 r.

  Biuro Komunikacji Społecznej KGP, zgodnie z nałożonymi na nie zadaniami, realizuje różnorodne działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne dotyczące Policji. Zajmuje się udostępnianiem szerokiemu gronu odbiorców spectrum informacji o prowadzonych obecnie przez naszą formację działaniach, także tych, w których jest ona jedynie partnerem.

  Ocena: 0.0
 • 30.01.2019
  Weterani RP w 2018

  Od 22 września 2017 r. w środowisku służb mundurowych działa nowe stowarzyszenie, którego rolą jest integracja i podtrzymanie więzi między uczestnikami misji stabilizacyjnych i pokojowych, bez rozróżniania na „niebieskich” lub „zielonych”. Dzięki przychylności komendanta głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka Stowarzyszenie Weteranów Działań Poza Granicami RP ma dziś siedzibę w obiekcie KGP przy ul. Domaniewskiej.

  Ocena: 0.0
 • 21.01.2019
  Łowienie w sieci

  Internet jest potężnym systemem wymiany informacji i komunikowania się. Globalna sieć komputerowa łącząca miliony użytkowników na całym świecie jest kopalnią wiedzy, centrum rozrywki, miejscem rozmów i wirtualnych spotkań, źródłem zarobkowania i narzędziem do komunikacji społecznej. Wydaje się, że tylko wyobraźnia i wiedza użytkowników ograniczają czerpanie z zasobów sieci komputerowej.

  Ocena: 0.0
 • 15.01.2019
  W nowej siedzibie

  20 grudnia ub.r. w Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach odbyła się wigilia z udziałem komendanta głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka i jego zastępców, nadinsp. Andrzeja Szymczyka i nadinsp. Dariusza Augustyniaka. Uroczystość zorganizowano w nowej siedzibie fundacji w budynku KGP.

  Ocena: 0.0
 • 14.01.2019
  Globalne narzędzie

  400 użytkowników z 20 krajów, w tym 150 z zagranicy. 3000 wpisów w bazie danych dotyczących poszczególnych pojazdów i ponad 500 wątków na forum dyskusyjnym. Tak w liczbach wygląda funkcjonowanie systemu FAVI. A mówiąc prościej? FAVI, czyli Forensic Aid for Vehicle Identification zmienił sposób pracy policyjnych ekspertów badających oznaczenia identyfikacyjne pojazdów.

  Ocena: 0.0
 • 09.01.2019
  Król Maciej

  W judo najcięższa kategoria wagowa +100 kg nazywana jest „królewską”. Skoro 5 października br. podczas rozgrywanych w Warszawie 62. Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów w Judo st. sierż. Maciej Sarnacki już po raz szósty zdobył złoty medal, to można powiedzieć, że mocno trzyma w ręku berło i nie zamierza go nikomu oddać.

  Ocena: 0.0
 • 08.01.2019
  Pies nie da się utopić

  Pies w wodzie to gwarancja bezpiecznej akcji ratowniczej. Doskonale wie o tym sierż. Przemysław Janicki z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, który wraz ze swoją labradorką Tissaia de Vries już drugi rok z rzędu wygrał Championat Pracy Wodnej Fundacji PSI RATOWNICY.

  Ocena: 0.0
 • 07.01.2019
  Zdarzenia drogowe z udziałem pojazdów uprzywilejowanych Policji

  Z analizy zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów uprzywilejowanych Policji w I półroczu 2018 roku wynika, że w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego nastąpił wzrost zarówno liczby wypadków – o 374, jak i kolizji – o 5260 (czyli aż o 22 proc.). O 47 wzrosła liczba osób zabitych, natomiast o 31 spadła liczba osób rannych.

  Ocena: 0.0
 • 04.01.2019
  Wydarzenia komunikacyjne z udziałem policjantów

  W 2017 roku zostało odnotowanych 4561 wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników Policji. Wszystkie one zarejestrowane zostały w Systemie Elektronicznej Sprawozdawczości. Ogólna liczba wszystkich wydarzeń zarejestrowanych w sześciu kategoriach była mniejsza o 4 proc. niż w roku poprzednim. O 10 proc. spadła także liczba zdarzeń, do których doszło pod wpływem alkoholu.

  Ocena: 0.0

Wybierz Strony


Nasze galerie

  V Ogólnopolska Liga Strzelecka

  ?

  Pływacy dla kolegi

  ?

  Garda 2018

  ?

  Polska Policja Dziś

  ?

  Warszawa z Policyjnego Mi-8

  ?

  Wiadomości z policja.pl