Informacje

Wchodzą w życie nowe regulacje w sprawie zaginionych

18 czerwca wchodzi w życie zarządzenie nr 124 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich.

Powodem zmiany przepisów była dezaktualizacja dotychczasowych przepisów ograniczająca możliwość poszukiwania osoby małoletniej w sytuacji, gdy jej zaginięcie jest spowodowane samowolnym oddaleniem się z domu rodzinnego, schroniska dla nieletnich, placówki interwencyjnej, domu dziecka lub innej placówki opiekuńczej. Wprowadzenie III kategorii osoby zaginionej ma tą sytuację poprawić.

W nowym zarządzeniu uregulowano także m.in. procedury realizacji poszukiwań dzieci w sytuacji zaistnienia tzw. „porwań rodzicielskich”, poprzez wskazanie sądu rodzinnego i opiekuńczego jako właściwego do podejmowania decyzji w sprawie zakresu oraz trybu czynności poszukiwawczych podejmowanych przez Policję.

Zmienione zostały również procedury przyjmowania informacji o zaginięciu osoby jak również działań podejmowanych przez Policję po ich zgłoszeniu.

KK

Zarządzenie nr 124 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej  oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich
 

 
A
A+
A++
Wstecz
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 18.06.2012

Nasze galerie

Ekipa miała tylko 40 min na nakręcenie sceny finałowej filmu

?

?

?

?

?

Wiadomości z policja.pl