Informacje

Honor i Ojczyzna

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości odbyła się konferencja pod tytułem „Honor i Ojczyzna − oto hasła, którymi w życiu Twoim masz się kierować”, zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” zs. w Katowicach.

15 listopada br. do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zaproszeni zostali uczniowie szkół średnich i wyższych, nauczyciele historii, członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, policjanci i delegacje służb mundurowych współdziałających z Policją. Przybyli, by poznać wartości, jakie towarzyszyły policjantom kiedyś, i jakie nadal są istotne dla policjanta współczesnego. Wartości będące drogowskazem w ciężkiej i odpowiedzialnej służbie, budujące postawę policjanta dawniej i dzisiaj, znane nam jako etos służby.

WARTOŚCI OKUPIONE WALKĄ

Uczestników spotkania przywitała prezes OS „Rodzina Policyjna 1939 r.” Teresa Bracka. Po czym głos zabrał komendant wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński.

– Na co dzień mówimy o honorze, mówimy o tradycjach i wspominamy wszystkich, którzy w przeszłości nosili mundur – mówił komendant. – A ten rok jest szczególnie ważny, by pamiętać o wartościach okupionych walką.

Następnie został odczytany list od sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego.

− Ważnym elementem konferencji jest przedstawienie najważniejszych aspektów i wydarzeń okresu działania Policji Państwowej – czytała Teresa Bracka. – Jednym z nich jest etos służby, o którym warto przypomnieć funkcjonariuszom, którzy dziś tworzą nowoczesną polską Policję.

ETOS SŁUŻBY

W części panelowej prelegenci przedstawili okresy historii, które miały wpływ na tworzenie formacji policyjnych w niepodległej Polsce. Dyrektor Biura Historii i Tradycji KGP nadkom. Krzysztof Musielak omówił „Budowanie etosu w formacjach policyjnych na ziemiach Polski 1918–1939”. „Udział policjantów w wojnie obronnej Polski 1939” przedstawił dr hab. Aleksander Głogowski, adiunkt Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. O policjantach II RP w aspekcie zbrodni katyńskiej mówił Grzegorz Grześkowiak z „Rodziny Policyjnej 1939 r.”, a o policjantach w służbie Podziemnego Państwa Polskiego – Michał Chlipała z Katedry Historii Medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W ostatnim wystąpieniu Paulina Iwaniec, reprezentująca dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP insp. dr Iwonę Klonowską, podkreśliła znaczenie i rolę komunikacji przez media w kształtowaniu polityki historycznej w szeregach Policji, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji w miesięczniku „Policja 997”.

KRZYSZTOF CHRZANOWSKI
zdj. autor

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (3)

Data publikacji 31.12.2018

Nasze galerie

  „Czerwony Bór 2019”

  ?

  Radość w Sułkowicach

  ?

  V Ogólnopolska Liga Strzelecka

  ?

  Garda 2018

  ?

  Warszawa z Policyjnego Mi-8

  ?

  Wiadomości z policja.pl