Informacje

Razem Bezpieczniej – podsumowania i zapowiedzi

Zbliża się kolejny rok realizacji III edycji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018–2020. Jak poinformował sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, w przyszłym roku na jego realizację zarezerwowano 6 mln złotych.

W nadchodzącym roku priorytetami będą m.in. bezpieczeństwo rowerzystów i pieszych oraz działania związane z bezpieczeństwem nad wodą i w górach. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w programie dostępne będą na stronie internetowej ministerstwa.

BEZPIECZNY SENIOR

Jednym z tegorocznych elementów programu był zorganizowany przez MSWiA konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior”. Zadaniem uczestników było nakręcenie krótkiego filmu poświęconego reagowaniu na zagrożenia, z jakim mogą spotkać się seniorzy. Wyniki ogłoszono w trakcie konferencji podsumowującej pierwszy rok obecnej edycji programu, a zwycięzcy nagrody odebrali z rąk wiceministra Jarosława Zielińskiego.

– Chcę podziękować za udział konkursie. Zachęcam Państwa do udziału w kolejnych przedsięwzięciach, które będą realizowane w przyszłym roku – zwrócił się do uczestników wiceszef MSWiA.

A, jak podkreślił sekretarz stanu, na wsparcie projektów w przysz-łym roku przeznaczono 6 mln zł. W tym roku za taką kwotę dofinansowano 111 projektów podnoszących bezpieczeństwo obywateli.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Głównym zadaniem programu jest poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Jego pomysłodawcą i autorem był minister spraw wewnętrznych i administracji śp. Władysław Stasiak. W jego zamyśle miał on poruszać, pobudzać i uaktywniać społeczności lokalne, integrować różne podmioty i instytucje, a także samych mieszkańców małych miejscowości w celu upowszechniania bezpiecznych postaw i zachowań. Dziś, po przeszło 11 latach funkcjonowania programu, nikt nie ma wątpliwości, że ten cel został osiągnięty.

– Program ten jest realnym ucieleśnieniem ogólnej refleksji o tym, jak powinno funkcjonować społeczeństwo i jak powinno funkcjonować państwo na poziomie lokalnym – powiedziała Barbara Stasiak, która wzięła udział w konferencji.

Program kierowany jest do społeczności lokalnych, które najlepiej wiedzą, z jakimi zagrożeniami mają do czynienia w najbliższej okolicy. Dzięki niemu można uzyskać dofinansowanie projektów związanych m.in. z ochroną dzieci i młodzieży oraz edukacją dla bezpieczeństwa.

W 2017 roku po raz pierwszy jednym z celów priorytetowych programu stała się modernizacja przejść dla pieszych. Dofinansowano 31 projektów, w ramach których zmodernizowano 165 przejść dla pieszych we wszystkich województwach. Łącznie w latach 2016 i 2017 zrealizowano 151 projektów, na które przekazano 8 mln zł.

PROJEKTY I PROGRAMY

W trakcie konferencji, w której uczestniczył także komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, komendanci wojewódzcy oraz dyrektorzy biur KGP, zaprezentowano kilka przykładowych przedsięwzięć realizowanych zarówno w ramach programu „Razem bezpieczniej”, jak i poza nim, których wspólnym celem jest poprawa bezpieczeństwa. Prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki Elżbieta Pryciak, wspólnie z naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Kielcach insp. Marzeną Piórkowską, opowiedziały o projekcie „Świętokrzyska Koalicja Seniorów”, ks. dr Radosław Kubeł, prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja”, zaprezentował podlaski system reagowania na zaginięcie osoby starszej „Senior Alert”. O projekcie „Przez sport do życia bez patologii”, realizowanym przez Stowarzyszenie „Nadzieja na mundial”, mówił Marcin Lisiak. Projekty realizowane przez Policję omówili przedstawiciele Biura Prewencji Komendy Głównej Policji: program „Dzielnicowy bliżej nas” mł. insp. Arkadiusz Kopczyński, a Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa mł. insp. Dariusz Prządka.

KK/MSWiA
zdj. MSWiA

 

Nagrody w konkursie „Aktywny senior to bezpieczny senior” otrzymali:

1. miejsce – spot filmowy „Aktywny senior, to bezpieczny senior”, nadesłany przez Uniwersytet III Wieku w Pile;

2. miejsce – spot filmowy „Na szklankę wody”, nadesłany przez Stowarzyszenie SOS dla Rodziny w Szczecinie;

3. miejsce – spot filmowy „Wiek to tylko cyfra”, nadesłany przez KMP w Opolu, Centrum Edukacyjno-Informacyjne SENIOR w Opolu.

Przyznano także sześć wyróżnień.

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 28.12.2018

Nasze galerie

  „Czerwony Bór 2019”

  ?

  Radość w Sułkowicach

  ?

  V Ogólnopolska Liga Strzelecka

  ?

  Garda 2018

  ?

  Warszawa z Policyjnego Mi-8

  ?

  Wiadomości z policja.pl