Informacje

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI Gen. insp. dr Jarosław Szymczyk

Koleżanki i Koledzy, Policjantki i Policjanci, Pracownice i Pracownicy Policji!

Za nami trudny rok, z którego wielu zapamięta wśród innych wydarzeń aktywność środowiska ukierunkowaną na poprawę uposażeń i warunków służby. Dzięki osiągniętemu porozumieniu w nadchodzącym roku pensje funkcjonariuszy i pracowników po raz pierwszy od lat wzrosną w zauważalny sposób. To wielki sukces, którego nie udałoby się osiągnąć bez woli współdziałania i wzajemnego zrozumienia argumentów, za co serdecznie dziękuję zarówno stronie społecznej, jak i rządowej.

Jako formacja zdaliśmy w tym roku ważny egzamin. Mimo trudności kadrowych poczucie bezpieczeństwa w naszym kraju nie tylko nie spadło, ale w obszarze, takim jak  bezpieczeństwo w okolicy miejsca zamieszkania, wzrosło do poziomu 93 proc., nigdy dotychczas nienotowanego. Z kolei aż 86 proc. mieszkańców uważa nasz kraj za bezpieczny. To Wasza zasługa. Dzięki oddaniu i ciężkiej pracy społeczeństwo darzy Policję ogromnym zaufaniem, które stale utrzymuje się na poziomie 70 proc. W pełni na to zasłużyliście i jako Komendant Główny jestem Wam za to ogromnie wdzięczny. Będę nadal robił wszystko, aby wspierać Was w służbie i w staraniach o jeszcze lepsze warunki jej pełnienia. Obecnie realizowany program modernizacji przyczynia się do stopniowej poprawy warunków pracy, choć na pewno nie rozwiązuje wszystkich problemów. Ale pamiętajmy, że w ramach osiągniętego porozumienia planowany jest już kolejny program modernizacji, w którego tworzeniu udział brać będą także przedstawiciele związków zawodowych.

Okazji do podziękowań będzie w przyszłym roku jeszcze wiele, gdyż 24 lipca 2019 roku minie setna rocznica powstania Policji Państwowej – pierwszej tego rodzaju, ogólnokrajowej formacji na ziemiach polskich. Harmonogram obchodów tej szczególnej dla Nas rocznicy jest bardzo bogaty i obejmie wydarzenia w całym kraju. Pod tym względem na pewno będzie to szczególny rok dla wszystkich osób związanych z policyjnym mundurem.

Na razie jednak czeka nas czas spokoju i pojednania, jaki towarzyszy świętom Bożego Narodzenia. W imieniu własnym i całego kierownictwa Policji pragnę złożyć Wam i Waszym bliskim serdeczne życzenia zdrowych i spokojnych świąt oraz spełnienia najskrytszych marzeń. A tym, którzy w ten świąteczny czas będą dbać o nasze wspólne bezpieczeństwo – zarówno w kraju, jak i za granicą – życzę, aby służba przebiegła spokojnie. Równie serdeczne życzenia kieruję też do naszych Kolegów i Koleżanek, którzy przeszli już na zaopatrzenie emerytalne, lecz nadal stanowią część wielkiej, policyjnej rodziny.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 20.12.2018

Nasze galerie

  „Czerwony Bór 2019”

  ?

  Radość w Sułkowicach

  ?

  V Ogólnopolska Liga Strzelecka

  ?

  Garda 2018

  ?

  Warszawa z Policyjnego Mi-8

  ?

  Wiadomości z policja.pl