Informacje

SEKRETARZ STANU W MSWiA

Jarosław Zieliński

 

 

 

 

 

 

Mijający kolejny rok naszej wspólnej pracy to czas kontynuacji wysiłków, aby w Polsce było bezpiecznie. Cieszymy się ze spadku liczby przestępstw i wzrostu ich wykrywalności. Budujące jest wysokie poczucie bezpieczeństwa Polaków.

Dziękuję wszystkim polskim policjantom za profesjonalną służbę na rzecz bezpieczeństwa naszego państwa i jego obywateli.

Najlepszą oceną tej służby jest fakt, że 86% obywateli postrzega nasz kraj jako bezpieczny, a 93% ma poczucie bezpieczeństwa i spokoju w swojej najbliższej okolicy. Przekłada się to na zaufanie do Policji, którą w ostatnich badaniach dobrze oceniało prawie 75% Polaków.

Dobiegający końca rok ponownie pokazał, jak wielkie znaczenie ma etos policyjnej służby, który staramy się intensywnie umacniać. Jest to niezwykle cenna wartość, która wymaga ciągłego pielęgnowania.

Nie pozwólmy ludziom złej woli odebrać owoców dobrej służby polskiej Policji oraz narzucić nieprawdziwego i krzywdzącego wizerunku tej ważnej formacji. Służba policjantów jest trudna, odpowiedzialna, a często i niebezpieczna. Warto sobie uświadomić, że z jej efektów korzystają wszyscy – nie tylko ci, którzy ją wspierają, ale i ci, którzy ją bezzasadnie krytykują.

Podwyżki uposażeń, zakup nowego sprzętu i wyposażenia oraz inwestycje infrastrukturalne to realny wyraz troski obecnego rządu o funkcjonariuszy i bezpieczeństwo Polaków. Realizowane od trzech lat programy mające na celu zapobieganie przestępczości (Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, odtwarzanie posterunków Policji, zwiększona rola dzielnicowych) sprawiają, że Policja jest bliżej ludzi i dla ludzi. Dzięki współpracy ze społeczeństwem i wzajemnemu zaufaniu można w pełniejszy sposób rozpoznawać zagrożenia i skuteczniej je eliminować.

Ostatnim wielkim sprawdzianem odpowiedzialności państwa i społeczeństwa oraz dobrej pracy Policji były obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Można powiedzieć, że wszyscy stanęliśmy na wysokości zadania i zdaliśmy ten ważny egzamin.

Umocnieni patriotyzmem kończącego się jubileuszowego Roku Niepodległości postarajmy się coraz lepiej wypełniać swoje obowiązki wobec Ojczyzny, aby umacniać jej suwerenność i bezpieczeństwo.

Wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom polskiej Policji, i tym, którym dane będzie spędzać świąteczny czas wśród najbliższych, i tym, którzy będą pełnić dyżury, życzę radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz optymizmu i satysfakcji ze służby Polsce i ludziom w każdym dniu nadchodzącego 2019 roku.

 

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 20.12.2018

Nasze galerie

  „Czerwony Bór 2019”

  ?

  Radość w Sułkowicach

  ?

  V Ogólnopolska Liga Strzelecka

  ?

  Garda 2018

  ?

  Warszawa z Policyjnego Mi-8

  ?

  Wiadomości z policja.pl