Informacje

Będą podwyżki i zmiany w emeryturach!

8 listopada br. zakończył się trwający od pół roku protest służb mundurowych podległych MSWiA, o którym pisaliśmy w numerze 10 z 2018 r.

W wyniku rozmów stron społecznej i rządowej wynegocjowano porozumienie będące w opinii przewodniczącego NSZZP Rafała Jankowskiego „milowym krokiem w stosunkach strony społecznej z ministerstwem”.

W wielogodzinnych negocjacjach w gmachu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie wzięli również udział szefowie wszystkich służb resortu, w tym komendant główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk. Ze strony społecznej w rozmowach brali udział i ostatecznie podpisali porozumienie: Krzysztof Hetman z NSZZ Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak ze Związku Zawodowego Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski z NSZZ Policjantów, Marcin Kolasa z NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej i Krzysztof Andura z Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Ze strony rządowej porozumienie podpisał minister SWiA Joachim Brudziński, który podczas konferencji prasowej podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa. Podziękował też stronie społecznej za gotowość do rozmów. Podkreślił również, że „(...) żaden, nawet najlepszy, minister spraw wewnętrznych nie zrobiłby nic bez życzliwości i chęci do realizacji słusznych postulatów funkcjonariuszy i funkcjonariuszek ze strony prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i minister finansów Teresy Czerwińskiej”.

Zadowolenie wyraziła też strona społeczna – Rafał Jankowski przyznał, że jeszcze rano nie miał wielkich nadziei na zawarcie porozumienia, ale udało się ostatecznie wynegocjować warunki będące krokiem milowym w stosunkach z ministerstwem. Wprawdzie porozumienie to nie rozwiązuje wszystkich problemów służb mundurowych, ale w tym momencie jest „(...) najlepszym porozumieniem, jakie udało się wynegocjować, rozumiejąc wszystkie argumenty rządu”. Podkreślił też, że „(...) dzisiaj zaczęliśmy prawdziwy i rzeczywisty dialog. Nie przypominam sobie momentu, żeby strona społeczna podpisała tak dobre dla tysięcy polskich funkcjonariuszy porozumienie”.

Zakończono akcję protestacyjną, ale nie zakończono dalszych rozmów, mających na celu poprawę warunków pełnienia służby. W porozumieniu zawarto też terminy, w których mają nastąpić dalsze rozstrzygnięcia.

Zgodnie z wynegocjowanymi warunkami funkcjonariusze służb resortu spraw wewnętrznych i administracji otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, dzięki zwiększeniu tzw. kwoty bazowej o 0,43. Warto wspomnieć, że początkowo strona rządowa proponowała od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto. Porozumienie zakłada też, że od 1 stycznia 2020 r. funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto.

Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Dotychczas należność za ponadwymiarowy czas służby dostawali tylko strażacy, i to w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. Od 1 lipca 2019 r. odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej otrzymają wszyscy policjanci, strażacy, strażnicy graniczni i funkcjonariusze SOP. Początkowo zastosowany będzie sześciomiesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.

Jeśli chodzi o zmiany w systemie emerytalnym, to w porozumieniu znalazł się jeden z postulatów – rezygnacja z wymogu 55 lat życia. Chodzi o funkcjonariuszy przyjętych do służby według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. – miała im przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby spełnią łącznie dwa warunki – ukończone 55 lat życia i co najmniej 25 lat służby. Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Zmiana ta wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r. Ważnym elementem jest również deklaracja – mimo pozostania przy rozbieżnych stanowiskach – rozwiązania do końca przyszłego roku problemu artykułu 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Zastrzeżono jednak, że ewentualne zmiany zasad przejścia na emeryturę będą obowiązywały w stosunku do funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.

Przedstawiciele resortu zaproponowali również, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby, co ma stanowić zachętę do pozostawania w służbie.

Uzgodniono również, że przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021–2024, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia podwyżek uposażeń.

oprac. MP/MSWiA/NSZZP
zdj. MSWiA

 
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)

Data publikacji 19.12.2018

Nasze galerie

  V Ogólnopolska Liga Strzelecka

  ?

  Pływacy dla kolegi

  ?

  Garda 2018

  ?

  Polska Policja Dziś

  ?

  Warszawa z Policyjnego Mi-8

  ?

  Wiadomości z policja.pl