Informacje

 • 30.01.2015

  Czy w kontakcie z funkcjonariuszem Policji obywatel ma prawo do krytyki jego zachowań, czy podjętych przez niego działań? Jakich środków wyrazu można przy tym użyć? Co stanowi samą zniewagę i kiedy przekraczamy granicę dozwolonej krytyki?

  Ocena: 5.0
 • 29.01.2015

  O wpływie zniewag na pracę i kondycję psychiczną policjantów i sposobach radzenia sobie ze zniewagami, z policyjnymi psychologami Dominiką Bolek i Krzysztofem Skarzyńskim rozmawia Klaudiusz Kryczka.

  Ocena: 5.0
 • 28.01.2015

  Dochodzeniowcy mówią o tych sprawach „policyjki” i całkiem niesłusznie uważają je za drobnicę. Dotyczą znieważenia policjanta na służbie, które to przestępstwo określa artykuł 226 kodeksu karnego.

  Ocena: 5.0
 • 27.01.2015

  Rozmowa z dyrektorem Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji insp. Ryszardem Walczukiem.

  Ocena: 5.0
 • 26.01.2015

  Pomówienie, fałszywe oskarżenie może spotkać każdego i dla każdego niesie przykre przeżycia. Jednak są zawody, w których pomówienie, dopóki nie zostanie osądzone, może utrudniać albo uniemożliwiać wykonywanie pracy. Do nich należy zawód policjanta.

  Ocena: 0.0
 • 25.01.2015

  Bukowieccy są sportową rodziną. Danuta biegała 400 m przez płotki, a w pięcioboju policyjnym została wicemistrzynią świata. Ireneusz był reprezentantem Polski w dziesięcioboju. Oboje ukończyli Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ich starszy syn Maciek gra w piłkę nożną, a młodszy, Konrad, pcha kulą i rzuca dyskiem.

  Ocena: 5.0
 • 24.01.2015

  1 stycznia 1925 r.W Pinowcu (pow. tarnogórski), podczas interwencji w miejscowej restauracji jeden z awanturników śmiertelnie postrzelił post. Ludwika Sosnę z posterunku PP w Boruszowicach. Zabójcę zatrzymano.

  Ocena: 0.0
 • 23.01.2015

  Kopalnia Soli w Wieliczce w 1978 r. wpisana została na pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest unikatowym zabytkiem odwiedzanym rocznie przez ponad milion turystów z całego świata. 11 grudnia ub.r. wraz ze zwiedzającymi pod ziemię dostali się zamachowcy. Do akcji wkroczyli policyjni antyterroryści.

  Ocena: 0.0
 • 22.01.2015

  Walka z piratami drogowymi to proces wielowymiarowy. Jego najnowszą odsłoną są powstałe w sierpniu 2014 r. w komendach wojewódzkich Policji nieetatowe zespoły do zwalczania agresywnych zachowań na drogach.

  Ocena: 0.0
 • 21.01.2015

  „Nowoczesne technologie w badaniach daktyloskopijnych” – to tytuł Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbywała się od 8 do 10 grudnia 2014 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

  Ocena: 5.0
 • 20.01.2015

  O historii kryminalistyki i jej rozwoju z insp. dr. Waldemarem Krawczykiem, dyrektorem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji rozmawia Artur Kowalczyk.

  Ocena: 0.0
 • 19.01.2015

  twierdzi insp. dr Waldemar Krawczyk, dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Ekspertyzy wykonywane przez ten instytut badawczy przyczyniają się do wykrywania sprawców wielu przestępstw. Jest przykładem, by pokazać, jakie są możliwości laboratoriów kryminalistycznych Policji.

  Ocena: 5.0
 • 16.01.2015

  Sukcesy i kłopoty kryminalistyki polskiej Policji ostatniego ćwierćwiecza były wielokrotnie opisywane na łamach „Gazety Policyjnej”, „Magazynu Kryminalnego 997”, a teraz w „Policji 997”. Przeglądając artykuły sprzed lat, widać, jak długą drogę musiała pokonać.

  Ocena: 0.0
 • 14.01.2015

  Funkcjonariusze z posterunków i komisariatów Policji Państwowej, pełniący w latach 1919–1920 służbę prewencyjną, o kryminalistyce pojęcie mieli raczej niewielkie. Zresztą nikt od nich tego nie wymagał. Na dwumiesięcznych kursach przygotowawczych dla niższych funkcjonariuszy nadrabiano przede wszystkim ich braki w wykształceniu podstawowym oraz wpajano przepisy służbowe, pozostawiając sprawy daktyloskopii i medycyny sądowej nieco na uboczu.

  Ocena: 5.0
 • 13.01.2015

  Z prof. Małgorzatą Fuszarą, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania rozmawiał Klaudiusz Kryczka.

  Ocena: 5.0
 • 12.01.2015

  Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński wyróżniony w konkursie Białej Wstążki w kategorii osoby publiczne. Wśród laureatów konkursu w kategorii instytucja znalazła się Komenda Stołeczna Policji, a w kategorii organy ścigania Marcin Horbik, dzielnicowy z Komisariatu Policji w Żmigrodzie.

  Ocena: 0.0
 • 09.01.2015

  Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok spędziliśmy z najbliższymi, życząc im tego co najważniejsze. Szczęścia i pomyślności. Ale po świętach trzeba wrócić do służby i pracy. I tu przyda się nam wszystkim szczęście i pomyślność. I wiele innych rzeczy. Jakich? O służbowe życzenia na 2015 r. poprosiliśmy dwunastkę bohaterów, których gościliśmy na naszych łamach w 2014 r.

  Ocena: -1.0
 • 04.01.2015

  Kask zabezpieczający, który ma zapobiegać autoagresji osoby zatrzymanej, został nagrodzony złotym medalem z wyróżnieniem podczas VIII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2014.

  Ocena: 0.0
 • 03.01.2015

  Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński i prezes Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego Zuzanna Podgórna oraz prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner podpisali porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na zorganizowanych terenach narciarskich.

  Ocena: 5.0
 • 02.01.2015

  1 lipca 2015 r. wejdzie w życie ostatnia zasadnicza część ustawy z 27 września 2013 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247).

  Ocena: 5.0

<<
<
1
...

Nasze galerie

?

?

?

?

?

Wiadomości z policja.pl