Informacje

 • 02.04.2015

  Marzec 1925: W Toruniu przystąpiono do budowy radiostacji policyjnej o mocy 400 watów. W całym województwie planuje się sieć 20 stacji nadawczo-odbiorczych (w Toruniu, Chojnicach i Tczewie o mocy 400 watów, w 17 miastach powiatowych o mocy 50 watów). Inwestycję dofinansowują sejmiki powiatowe.

  Ocena: 0.0
 • 01.04.2015

  Z dniem 8 kwietnia 2015 r. wchodzą w życie kolejne zmiany1 procedury karnej. Część z nich normuje anonimizację danych dotyczących miejsca zamieszkania i miejsca pracy pokrzywdzonego, świadka oraz osoby zawiadamiającej o przestępstwie.

  Ocena: 0.0
 • 31.03.2015

  Pełnomocnicy do spraw ochrony praw człowieka działają w Policji już od 10 lat. Pod koniec stycznia odbyło się w Warszawie spotkanie, podczas którego podsumowano dotychczasową ich działalność i wyznaczono kierunki działania na najbliższy okres.

  Ocena: 0.0
 • 30.03.2015

  Duże zainteresowanie środowiska policyjnego wydarzeniami wewnątrz formacji było powodem przygotowania w Wydziale Komunikacji Społecznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji „Komunikatora 997” – tygodnika informacyjnego wydawanego w formie elektronicznej.

  Ocena: 5.0
 • 29.03.2015

  Szczupły, niepozorny, miał wygląd skromnego, grzecznego chłopca. Jego ofiary lubiły go od pierwszego spojrzenia, budził w nich instynkt opiekuńczy. Dlatego z łatwością znajdował kolejne. Robert Warecki, lat 16, nazwany przez media „wampirem z Ochoty”.

  Ocena: 5.0
 • 28.03.2015

  Wprowadzenie międzynarodowego jednolitego języka do policyjnego użytku jest koniecznością uznaną przez wszystkie państwa ze względu na umożliwienie jednostajności urzędowania, ze względu na oszczędność w korzystaniu z tłumaczy oraz ze względu na częstą niemożność szybkiego znalezienia w niektórych krajach znawcy danego języka.

  Ocena: 5.0
 • 27.03.2015

  Ustawa o Policji, określając zakres uprawnień formacji, w art. 14 ust. 2 nakłada na Policję obowiązek wykonywania czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych ustawach.

  Ocena: 0.0
 • 26.03.2015

  Jednym z czynników wpływających na pozytywny wizerunek Policji i jej społeczny odbiór są uroczystości organizowane na podstawie ceremoniału policyjnego.

  Ocena: 0.0
 • 25.03.2015

  Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, w związku z integracją Polski z Unią Europejską, szczególną wagę przykładano do unijnych standardów związanych z przestrzeganiem praw człowieka. Dostosowanie Policji do tych wymogów określał program Rady Europy „Policja a prawa człowieka 1997–2000”.

  Ocena: 5.0
 • 24.03.2015

  10 lutego 2015 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Opiniodawczo-Doradczego Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania „Kobiety w służbach mundurowych”.

  Ocena: 5.0
 • 20.03.2015

  Jest czwartym Polakiem, który przebiegł maratony na wszystkich kontynentach i stał się członkiem elitarnego 7 Continents Club. W listopadzie ub.r. dystans 42 km i 195 m pokonał na Antarktydzie. W przyszłym roku chce wziąć udział w biegu maratońskim na Biegunie Północnym. Po jego ukończeniu byłby drugim Polakiem, który sięgnął po Wielkiego Szlema Maratonów Świata.

  Ocena: 0.0
 • 18.03.2015

  W Polsce nie stwierdzono przypadku zakażenia chorobą wirusową ebola (EVD). Nie można jednak wykluczyć, że dotrze ona także do naszego kraju. Od działań służb, w tym także Policji, będzie zależało powstrzymanie jej rozprzestrzeniania się.

  Ocena: 0.0
 • 17.03.2015

  Problematyka rozkładu czasu służby dotyczy funkcjonowania całej Policji, jednak wątpliwości co do treści regulacji prawnych występują szczególnie w odniesieniu do stanowisk, na których wymaga się pełnienia służby w systemie zmianowym lub w sposób ciągły. Sytuacja taka dotyczy głównie służby prewencyjnej, z której przychodzi najwięcej listów z wątpliwościami dotyczącymi czasu służby. Oto jeden z nich:

  Ocena: 0.0
 • 16.03.2015

  Elektroniczny Rejestr Czynności Dochodzeniowo-Śledczych powstał w celu usprawnienia pracy policjantów prowadzących postępowania przygotowawcze. To dla nich przede wszystkim przeznaczone są rozwiązania aplikacji, która jest uniwersalna i powszechnie dostępna w Policyjnej Sieci Transmisji Danych.

  Ocena: 0.0
 • 15.03.2015

  Biuro oficera łącznikowego polskiej Policji w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wznowiło pracę 9 lutego. Mł. insp. Monika Sokołowska, ostatnio naczelnik Wydziału do walki z Handlem Ludźmi Biura Służby Kryminalnej KGP. zastąpiła insp. Pawła Olczaka, pełniącego służbę w Londynie od 2008 roku.

  Ocena: 1.3
 • 14.03.2015

  W tym roku minęła piąta rocznica śmierci stołecznego policjanta Andrzeja Struja. 10 lutego 2010 r. był na urlopie i właśnie wracał z zakupów. Zareagował, gdy dwóch młodych mężczyzn wybiło szybę w tramwaju. Zginął od ciosów nożem jednego z nich. 42-letni wtedy Andrzej Struj służył w Wydziale Wywiadowczo-Patrolowym KSP. Pośmiertnie został awansowany do stopnia podkomisarza.

  Ocena: 5.0
 • 13.03.2015

  Liczba cyberprzestępstw rośnie. Pojawiają się nowe odmiany i narzędzia, jakimi dysponują przestępcy. Zwalczanie cyberprzestępczości stało się priorytetem, a jego realizację powierzono komórkom powołanych do jej zwalczania. Nie każda sprawa trafi jednak do takiego zespołu, wiele trzeba będzie zrealizować samemu, i dlatego prezentujemy sposoby i narzędzia pomocne w ujęciu sprawcy przestępstwa.

  Ocena: 0.0
 • 12.03.2015

  Z pierwszym dniem stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa o komisjach lekarskich podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych (Dz.U. 2014 r., poz. 1822). Ustawa wprowadza jednolity system orzecznictwa lekarskiego dla funkcjonariuszy i kandydatów do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej.

  Ocena: 5.0
 • 11.03.2015

  Po przeprowadzonej w 2013 r. reorganizacji policyjnych izb dziecka z 29 placówek pozostało 19. Mimo obaw, że nastąpi ich przeludnienie, a policjantów zabraknie do patrolowania ulic, bo będą tylko wozić nieletnich między miastami, skarg brak.

  Ocena: 5.0
 • 09.03.2015

  Każdego miesiąca policja odnotowuje ponad 150 przypadków czynnych napaści na policjantów. W przeważającej większości policjanci nie odnoszą żadnych obrażeń ciała, co w policyjnej statystyce odnotowane jest jako wydarzenie bezskutkowe, ale co piąty zaatakowany doznaje obrażeń. Czasami nawet bardzo ciężkich.

  Ocena: 0.0

<<
<
1
...

Nasze galerie

?

?

?

?

?

Wiadomości z policja.pl