Informacje

 • 23.07.2014

  Na przestrzeni ostatnich lat zmian w kodeksie postępowania karnego było sporo, dlatego kolejna nowela z lipca 2013 roku przez wielu nie została nawet zauważona. A tu krzyk, rwetes – musimy gruntownie przeszkolić policjantów z nowych przepisów! Które, notabene, wejdą w życie dopiero 1 lipca 2015 roku. Skąd więc ten pośpiech?

  Ocena: 0.0
 • 22.07.2014

  10 lat temu obok zapewnień, że polska Policja jest dobrze przygotowana do członkostwa, były też obawy, czy sprosta oczekiwaniom stawianym państwom wstępującym do Europolu. Dziś, słuchając policjantów wymieniających doświadczenia w trakcie konferencji poświęconej jubileuszowi, wiadomo, że polscy policjanci są nie tylko równorzędnymi partnerami, ale także w wielu dziedzinach stali się europejskimi liderami.

  Ocena: 0.0
 • 20.07.2014

  O poczuciu bezpieczeństwa obywateli, wizerunku Policji na przestrzeni ostatnich 25 lat, a także o 10 rocznicy funkcjonowania Polski w strukturach Europolu mówi Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński.

  Ocena: 0.0
 • 01.07.2014

  Sprawność organizacji, efektywność oraz jej system obronny przeciwko sytuacjom kryzysowym w dużej mierze zależy od tego, w jakim stopniu zintegrowani są pracujący w niej ludzie. Integracja pracowników to jeden z celów i zadań komunikacji wewnętrznej.

  Ocena: 0.0
 • 25.06.2014

  Podejmując dalszą analizę przepisów karnych zawartych w ustawie o broni i amunicji (dalej zwaną Ustawą) warto oprzeć się na przykładzie.

  Ocena: 1.0
 • 24.06.2014

  Przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w turystyce i jego zwalczanie stanie się łatwiejsze. Powstanie specjalna strona internetowa, za pomocą której będzie można informować Policję o tym zjawisku.

  Ocena: 0.0
 • 20.06.2014

  Precedencja to inaczej porządek pierwszeństwa. Zwykle o precedencji mówimy w przypadku oficjalnych uroczystości czy ważności zajmowanych przez gości stanowisk.

  Ocena: 0.0
 • 19.06.2014

  Konstytucja RP stoi na straży praw i wolności obywateli, a zgodnie z art. 7 organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Jednym z ustawowych zadań Policji jest zapewnienie ochrony bezpieczeństwa obywateli.

  Ocena: 0.0
 • 18.06.2014

  Środowisko policyjne zbulwersował niedawno wyrok sądu w Legnicy, gdzie za usiłowanie zabójstwa policjanta oskarżony 25-letni mężczyzna został skazany na 2,5 roku pozbawienia wolności. W mediach ta sprawa przeszła prawie bez echa. Z pewnością byłoby inaczej, gdyby policjant zginął.

  Ocena: 0.0
 • 18.06.2014

  To jedno z najbardziej makabrycznych zabójstw. Popełniony z okrucieństwem mord poprzedzały wielogodzinne tortury. Sprawcy bili swoje ofiary drewnianymi drągami, bilardowymi kulami zawiniętymi w szmatę, pejczem. Kopali, przypalali papierosami, a na świeże rany sypali kwasek cytrynowy.

  Ocena: 0.0
 • 17.06.2014

  236. posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury poświęcone było m.in. pierwszemu czytaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. Nowela dotyczy wprowadzenia przepisu nadającego pieszemu pierwszeństwo przed pojazdem nie tylko, gdy pieszy jest już na przejściu, ale również gdy ma zamiar wejść na przejście i sygnalizuje to oczekiwaniem bezpośrednio przed nim.

  Ocena: 0.0
 • 16.06.2014

  61-letniego Ryszarda J., doktora chemii, który w Anglii uruchomił nielegalne laboratorium amfetaminy, brytyjska prasa okrzyknęła Walterem Whitem z serialu „Breaking Bad”. Właśnie został skazany na 9 lat więzienia. Sukcesu nie byłoby, gdyby nie pomoc mł. insp. dr. Waldemara Krawczyka (na zdjęciu), dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

  Ocena: 5.0
 • 15.06.2014

  Czerwiec 1924: Z inicjatywy insp. Tadeusza Tomanowskiego, komendanta PP Okręgu I Warszawskiego, zawiązał się komitet mający na celu zdobycie funduszy na zakup wojskowego samolotu, z przeznaczeniem dla Ligi Powietrznej Obrony Państwa.

  Ocena: 0.0
 • 14.06.2014

  – Chcemy przetestować pewną wewnętrzną odporność państwa polskiego na sytuacje ekstremalne – mówił Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych, o ćwiczeniach służb mundurowych, które odbywały się pod koniec kwietnia br. na pograniczu województw świętokrzyskiego i mazowieckiego.

  Ocena: 0.0
 • 13.06.2014

  Dwoje dzieci zaginęło na leśnym kempingu niedaleko podwarszawskiej Zielonki. Dzień wcześniej rodzice do późna biesiadowali przy ognisku. Gdy następnego dnia po imprezie wstali koło południa, dzieci nie było w pobliżu. Żadne z nich nie znało terenu. Sytuację komplikował fakt, że nie byli rodzeństwem.

  Ocena: 0.0
 • 12.06.2014

  W tym roku minęła 55. rocznica śmierci Wiktora Gustawa Ludwikowskiego, który po odzyskaniu przez Polskę niepodległości współtworzył Policję Państwową. Szkolił śląskich powstańców, napisał pierwszy polski podręcznik o daktyloskopii oraz spisał gwarę przestępców. Należał do grupy sześciu polskich policjantów, którzy budowali podstawy Interpolu.

  Ocena: 0.0
 • 11.06.2014

  Rozmowa z podinsp. Włodzimierzem Sokołowskim, pełnomocnikiem komendanta głównego Policji ds. Systemu Wczesnej Interwencji, którego zadaniem jest tworzenie i rozwój SWI w polskiej Policji, w tym wprowadzanie Newsletterów SWI.

  Ocena: 0.0
 • 10.06.2014

  SWI, czyli System Wczesnej Interwencji, ma przeciwdziałać nieprawidłowościom w Policji, zapewniać wiedzę niezbędną do zarządzania, a także poprawiać jakość pracy tej formacji. Został stworzony prawie 5 lat temu. Jego elementami są warsztaty i newslettery. Jest adresowany do kadry kierowniczej jednostek wszystkich szczebli.

  Ocena: 0.0
 • 09.06.2014

  17 maja br. reprezentacja Policji wzięła udział w biegu na Monte Cassino, zorganizowanym dla uczczenia 70. rocznicy zdobycia przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa górskiego bastionu bronionego przez Wehrmacht.

  Ocena: 0.0
 • 07.06.2014

  Rozmowa z nadinsp. w st. spocz. Leszkiem Lamparskim, prezesem Stowarzyszenia Generałów Policji RP, pierwszym Komendantem Głównym Policji III RP.

  Ocena: 0.0

<<
<
1
...

Nasze galerie

?

?

?

?

?

Wiadomości z policja.pl