Informacje

 • 13.09.2019
  Tajemnicy dochować

  Pion ochrony informacji niejawnych w Policji istnieje od 20 lat. Z tej okazji 13 czerwca br. w siedzibie Komendy Głównej Policji odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha oraz dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji KGP insp. Urszula Chełstowska-Ogrodowicz uhonorowali zaproszonych gości medalami okolicznościowymi.

  Ocena: 0.0
 • 12.09.2019
  Ostatnie były Rysy

  Pięć miesięcy trwała akcja „100 polskich szczytów na stulecie Policji”, której podjęli się funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Krakowa. Ostatnim wierzchołkiem zdobytym 11 lipca był najwyższy w Polsce – Rysy.

  Ocena: 0.0
 • 10.09.2019
  Szkoła Policji w Katowicach

  20-lecie Szkoły Policji w Katowicach zbiegło się z 100. rocznicą powołania Policji Państwowej. Ten podwójny jubileusz, obchodzony pod patronatem honorowym minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbiety Witek, zgromadził 31 lipca w katowickiej szkole wielu gości.

  Ocena: 0.0
 • 10.09.2019
  Szkoła Policji w Słupsku

  Z udziałem minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbiety Witek i zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamila Brachy odbyły się w słupskiej Szkole Policji uroczystości jubileuszowych obchodów Święta Policji.

  Ocena: 0.0
 • 10.09.2019
  Szkoła Policji w Pile

  Szkoła Policji w Pile obchody Święta Policji zorganizowała 3 sierpnia. Była to także okazja do oddania do użytku nowego akademika.

  Ocena: 0.0
 • 09.09.2019
  Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

  Pod patronatem honorowym minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbiety Witek 16 lipca odbywały się w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej.

  Ocena: 0.0
 • 09.09.2019
  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

  Tegoroczne Święto Policji, obchodzone 29 lipca w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w 100. rocznicę powołania Policji Państwowej objęła patronatem honorowym, a także zaszczyciła swoją obecnością minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbieta Witek.

  Ocena: 0.0
 • 09.09.2019
  Garnizon stołeczny

  Stołeczne obchody 100-lecia powołania Policji Państwowej zorganizowano 17 lipca w jednym z najpiękniejszych parków Warszawy – Łazienkach Królewskich. Na tarasie przed Pałacem na Wyspie odznaczenia państwowe i resortowe, awanse na wyższe stopnie policyjne oraz wyróżnienia wręczono kilkudziesięciu policjantom i pracownikom Komendy Stołecznej Policji.

  Ocena: 0.0
 • 08.09.2019
  Garnizon dolnośląski

  – Bez bezpiecznego państwa nie można budować dobrej przyszłości dla naszych obywateli. Zaufanie do Policji wzrasta z każdym rokiem, ale zaufania nie dostaje się w prezencie, lecz trzeba je sobie wywalczyć – mówiła Elżbieta Witek, minister SWiA podczas obchodów Święta Policji we Wrocławiu, w których wziął udział także Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

  Ocena: 0.0
 • 07.09.2019
  Garnizon zachodniopomorski

  Wojewódzkie obchody Święta Policji odbyły się 17 lipca br. i były połączone z otwarciem nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbieta Witek. W uroczystości wziął udział zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański.

  Ocena: 0.0
 • 06.09.2019
  Garnizon podkarpacki

  Z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej obchody Święta Policji na Podkarpaciu miały wyjątkowo podniosły charakter, a ich najważniejszym punktem było nadanie nowego sztandaru Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Patronat nad uroczystościami sprawowała minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbieta Witek.

  Ocena: 0.0
 • 06.09.2019
  Garnizon mazowiecki

  Mazowieccy policjanci świętowali wojewódzkie obchody setnej rocznicy powołania Policji Państwowej 18 lipca br. w Radomiu. W uroczystościach uczestniczyli szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek Suski, sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, inspektor nadzoru wewnętrznego w MSWiA Andrzej Sprycha, wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz oraz zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha. Mazowieckie obchody Święta Policji objęła honorowym patronatem minister spraw

  Ocena: 0.0
 • 06.09.2019
  Garnizon wielkopolski

  Wielkopolscy policjanci obchodzili Święto Policji 31 lipca br. W uroczystościach wzięli udział: I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, starosta poznański Jan Grabkowski, kadra kierownicza wielkopolskiej policji z komendantem wojewódzkim Policji insp. Piotrem Mąką na czele, funkcjonariusze i pracownicy Policji, ich rodziny i mieszkańcy Poznania.

  Ocena: 0.0
 • 05.09.2019
  Garnizon opolski

  2 sierpnia odbyły się obchody Święta Policji w Opolu z udziałem Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka. Patronat honorowy nad uroczystością objęła minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbieta Witek.

  Ocena: 0.0
 • 05.09.2019
  Garnizon warmińsko-mazurski

  Wojewódzkie obchody Święta Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego odbyły się 2 sierpnia w Kętrzynie. Wśród gości przybyłych na uroczystości był wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński, I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz komendant wojewódzki Policji w Olszytnie nadinsp. Tomasz Klimek. Obchody zorganizowano pod patronatem honorowym minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbiety Witek.

  Ocena: 0.0
 • 05.09.2019
  Garnizon łódzki

  Rocznicowe obchody Święta Policji w garnizonie łódzkim podzielono na dwa dni. 30 lipca br. przy najbardziej znanej łódzkiej ulicy – Piotrkowskiej – odbyły się uroczystości z udziałem wiceministra SWiA Sylwestra Tułajewa oraz I zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusza Augustyniaka.

  Ocena: 0.0
 • 04.09.2019
  Garnizon lubelski

  Wojewódzkie obchody Święta Policji lubelskiego garnizonu odbyły się 19 lipca w Chełmie. Funkcjonariusze odebrali awanse i odznaczenia, a w szeregi Policji wstąpiło 25 nowych stróżów prawa. Wiele atrakcji przygotowano dla mieszkańców. Były występy Orkiestry Reprezentacyjnej Policji oraz pokazy sprzętu policyjnego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbieta Witek.

  Ocena: 0.0
 • 04.09.2019
  Garnizon małopolski

  Obchody Święta Policji w Krakowie odbyły się w kilku odsłonach. 19 lipca, przy okazji uroczystości krakowskich odsłonięto tablicę ku czci patrona małopolskiej Policji podinsp. Ludwika Drożańskiego, a 28 lipca na Wawelu zorganizowano obchody wojewódzkie setnej rocznicy powołania Policji Państwowej.

  Ocena: 0.0
 • 04.09.2019
  Garnizon świętokrzyski

  19 lipca br. świętokrzyscy policjanci świętowali wspólnie z mieszkańcami Kielecczyzny 100. rocznicę powołania Policji Państwowej. Gospodarzem uroczystości był nadinsp. Paweł Dzierżak, komendant wojewódzki Policji w Kielcach. W obchodach udział wzięli Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, podsekretarz stanu w MSZ Piotr Wawrzyk, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, senator Krzysztof Słoń, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, ks. bp Krzysztof Nitkiewicz o

  Ocena: 0.0
 • 03.09.2019
  Garnizon śląski

  Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki 21 lipca był gościem obchodów Święta Policji w Katowicach połączonych z jubileuszem 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. Uroczystości przebiegały pod honorowym patronatem minister spraw wewnętrznych i administracji Elżbiety Witek.

  Ocena: 0.0

Wybierz Strony


Nasze galerie

  Patrole rowerowe Supraśl

  ?

  „Czerwony Bór 2019”

  ?

  Radość w Sułkowicach

  ?

  V Ogólnopolska Liga Strzelecka

  ?

  Garda 2018

  ?

  Wiadomości z policja.pl