Informacje

 • 22.11.2019
  Paramedyk 2019

  Ucisk, staza taktyczna, opatrunek. Szybko. Czas jest czynnikiem krytycznym. A przed oceną i opatrzeniem poszkodowanych trzeba jeszcze zatrzymać i obezwładnić terrorystów, którzy mogą czaić się też wśród ofiar wybuchu.

  Ocena: 0.0
 • 21.11.2019
  Europejska Konwencja Szefów Policji

  W dniach 2–3 października 2019 roku w siedzibie Europolu w Hadze odbyła się Europejska Konwencja Szefów Policji (European Police Chief Convention-EPCC). Polską delegację reprezentowali Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk i dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji insp. Paulina Filipowiak.

  Ocena: 0.0
 • 20.11.2019
  88. sesja Zgromadzenia Ogólnego Interpolu

  W stolicy Chile – Santiago odbywała się w dniach 15–18 października br. 88. sesja Zgromadzenia Ogólnego Interpolu. Polską delegację reprezentowali Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Paulina Filipowiak.

  Ocena: 0.0
 • 19.11.2019
  Naukowo o KMZB

  Podsumowanie trzech lat funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i ocena jej roli w kształtowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego były tematem konferencji naukowej, która odbyła się 3 października br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Konferencji zorganizowanej wspólnie przez Biuro Prewencji KGP i WSPol. przewodniczył zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański.

  Ocena: 0.0
 • 18.11.2019
  Ocena instytucji publicznych

  Z ostatniej edycji cyklicznego badania CBOS wynika, że Policja jest najwyżej ocenianą instytucją publiczną spośród wszystkich poddanych ocenie respondentów.

  Ocena: 0.0
 • 15.11.2019
  Dron – zwykłe narzędzie pracy

  rozmowa z nadkom. Adrianem Słowikowskim z Głównego Sztabu Policji KGP, koordynatorem krajowym do spraw bezzałogowych statków powietrznych w Policji

  Ocena: 0.0
 • 14.11.2019

  Korpus urzędniczy współczesnej Policji rozwija się od początku lat 90. XX wieku, a więc już prawie 30 lat. Pracownicy zastąpili funkcjonariuszy na stanowiskach w służbie wspomagającej, gdzie uprawnienia procesowe czy broń służbowa nie są konieczne.

  Ocena: 5.0
 • 13.11.2019
  Gen. insp. dr Jarosław Szymczyk

  Dzień Służby Cywilnej, obchodzony corocznie 11 listopada, to doskonała okazja do podziękowań, do podkreślenia roli, jaką odgrywacie Państwo we współczesnej Policji.

  Ocena: 0.0
 • 13.11.2019

  Na pytanie, czym jest służba cywilna, najprostsza odpowiedź brzmi: to ludzie zatrudnieni w około 1800 urzędach administracji rządowej.

  Ocena: 0.0
 • 29.10.2019
  Pamięci Wacława Lejki

  III Ogólnopolskie Zawody Pływackie Służb Mundurowych im. kom. Wacława Lejki o Puchar Komendanta Głównego Policji wpisały się już na stałe w centralny harmonogram wydarzeń sportowo--rekreacyjnych Policji. Patronat medialny objął nad nimi miesięcznik „Policja 997”.

  Ocena: 0.0
 • 28.10.2019

  Stosunek służbowy funkcjonariuszy Policji jest pojęciem o charakterze ogólnym, rozciągniętym w czasie, którego ramy wyznacza z jednej strony data przyjęcia do służby, z drugiej data ustania tego stosunku. Czas między tymi datami, to czas „służby w Policji”.

  Ocena: 0.0
 • 25.10.2019
  Zapomniana flotylla

  (relacja z rejsu policyjnych wodniaków w 100-lecie utworzenia Flotylli Pińskiej)

  Ocena: 0.0
 • 24.10.2019

  Kolejnym ważnym wydarzeniem związanym z obchodami 100. rocznicy powołania Policji Państwowej było sympozjum „100 lat polskiej policji. Historia i współczesność”, zorganizowane 6 września br. w Centrum Konferencyjnym Ordynariatu Polowego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  Ocena: 0.0
 • 24.10.2019
  Dzień Pamięci w Katowicach

  Tegoroczny Dzień Pamięci odwoływał się do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i agresji Związku Radzieckiego na Polskę oraz 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. Uroczystość ku czci pomordowanych i poległych policjantów II RP odbyła się 13 września br. przed Grobem Policjanta Polskiego w Katowicach.

  Ocena: 0.0
 • 23.10.2019
  Mamy obowiązek pamiętać

  W całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary ataku Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 r. Policja włączyła się w obchody, uczestnicząc w ceremoniach i zabezpieczając miejsca spotkań. Główne wydarzenia odwołujące się do 80. rocznicy napaści ZSRR na Polskę zorganizowano w Warszawie. 17 września to także Dzień Sybiraka.

  Ocena: 0.0
 • 22.10.2019
  Pomaganie to wielka odpowiedzialność

  Dzielnicowym jest zaledwie od roku. Sierż. sztab. Adam Malecki w Ogólnopolskim Konkursie „Policjant, który mi pomógł” został wybrany ze 110 zgłoszonych jednym z pięciu funkcjonariuszy, którzy wyróżniają się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Sierż. sztab. Adam Malecki

  Ocena: 0.0
 • 21.10.2019
  Francuski łącznik

  W październiku 2018 r. ukazał się na naszych łamach pierwszy wywiad z oficerem łącznikowym polskiej Policji, służącym poza granicami kraju. Kontynuujemy ten cykl rozmów. Dziś przedstawiamy podinsp. Piotra Szczepańskiego, oficera łącznikowego w Republice Francuskiej, radcę Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu.

  Ocena: 0.0
 • 20.10.2019
  Regaty na zalewie

  Z okazji stulecia Policji Państwowej zorganizowano pierwsze od 30 lat regaty żeglarskie w garnizonie stołecznym. Odbyły się one w dniach 14–15 września na Zalewie Zegrzyńskim. Pierwsze miejsce zajęła załoga Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie w składzie: Emil Jarosławski, jako sternik, oraz Katarzyna Pilipiuk i Dariusz Michalski, jako załoga. Zabezpieczenie z wody zrealizowało legionowskie WOPR. Zabezpieczenie techniczne z wody prowadził niezawodny jak zawsze Leszek Kielak, zdobywca Pińska

  Ocena: 0.0
 • 18.10.2019
  Zbrodnia niewolnictwa

  18 października po raz 13. obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości, jakimi są wolności i godność ludzka.

  Ocena: 0.0
 • 17.10.2019
  Stulecie polskiego kryminału

  Ograniczeniem była tylko wyobraźnia. W ogólnopolskim konkursie na opowiadanie „Stulecie polskiego kryminału” literaci na 15 stronach maszynopisu mieli stworzyć kryminalne historie – wiarygodne i z „dreszczykiem”.

  Ocena: 0.0

Wybierz Strony


Nasze galerie

  Sułkowice 2019

  ?

  Zapomniana flotylla

  ?

  Regaty na zalewie

  ?

  Pamięci Wacława Lejki

  ?

  Ogień na ogień 2019

  ?

  Wiadomości z policja.pl