Tablica komendanta głównego

W piątek 15 czerwca br. w Czarnocinie odsłonięto tablicę ku czci komendanta głównego Policji Państwowej płk. Janusza Maleszewskiego. To duże święto dla garnizonu łódzkiego, powiatu piotrkowskiego i ziemi czarnocińskiej, ale nie tylko. To uroczysty dzień dla całej polskiej Policji.

Czarnocin to jedna z najstarszych wsi w Polsce. To tu w rodzinie ziemiańskiej w 1879 r. urodził się Janusz Zygmunt Jagrym Maleszewski, późniejszy komendant główny Policji Państwowej. To tu dzielnicowym jest mł. asp. Łukasz Wróbel z KP w Wolborzu (KMP w Piotrkowie Trybunalskim), pasjonat historii i dziejów tych ziem. Wraz z kolegą sierż. sztab. Michałem Biernackim, także dzielnicowym z komisariatu w Wolborzu postanowili doprowadzić do uhonorowania komendanta głównego, który urodził się na tym trenie. Kontakt ze Stowarzyszeniem „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi  i wspólne wysiłki doprowadziły najpierw do założenia Grupy Historyczno – Edukacyjnej im. płk. Janusza Maleszewskiego II Okręg Policji Państwowej, a następnie do odsłonięcia tablicy w centrum Czarnocina.

UROCZYSTOŚĆ

Msza św. w intencji Ojczyzny w miejscowym kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny rozpoczęła obchody ku czci płk. Janusza Maleszewskiego.  Po niej wszyscy przeszli pod siedzibę urzędu gminy, gdzie wójt Roman Miksa dokonał odsłonięcia tablicy.

Postać przedwojennego komendanta głównego przybliżył zebranym Jarosław Olbrychowski prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi, który odczytał także list ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego, jaki ten skierował do uczestników uroczystości. Przeczytać w nim można m. in.: „Janusz Jagrym Maleszewski był niewątpliwie człowiekiem oddanym Polsce. Dowiódł tego całym swoim życiem, od relegowania ze szkoły za udział w manifestacji patriotycznej, przez walkę o niepodległość z bronią w ręku w szeregach Legionów Polskich, wspieranie Marszałka Józefa Piłsudskiego w odbudowywaniu niepodległej Ojczyzny, aż po dziewięcioletnią służbę na stanowisku Komendanta Głównego Policji Państwowej i zasiadanie w Senacie.”.

Głos zabrał także nadkom. Krzysztof Musielak, dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP, który odczytał z kolei list od komendanta głównego Policji nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka, który realizując wcześniej podjęte zobowiązania nie mógł być obecny w Czarnocinie.

Tablicę ku czci przedwojennego komendanta poświęcił kapelan KWP w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud. W uroczystości wzięli udział m. in.: zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi Włodzimierz Kalinowski, Grażyna Szkonter prezes Oddziału Świętokrzyskiego WSRP 1939 r. miejscowi policjanci, duchowieństwo i władze. Po części oficjalnej odbył się IV Piknik „Mundurowi Dzieciom”, który także jest pomysłem policyjnych pasjonatów: Łukasza Wróbla i Michała Biernackiego.

INWALIDA KOMENDANTEM

Janusz Maleszewski to postać nietuzinkowa, choć wzbudzająca także kontrowersje, zwłaszcza w obozie przeciwników Piłsudskiego, któremu przedwojenny komendant był bardzo wierny. Z okresu przynależności do Polskiej Organizacji Wojskowej przylgnął do niego pseudonim „Zygmunt Jagrym”. Legionista, syn powstańca styczniowego, kawalerzysta, gdy stracił nogę nie zaprzestał służby Polsce. Po odzyskaniu niepodległości pracował m. in. w Ministerstwie Spraw Wojskowych, a od 1926 r. do 1935 r. był komendantem głównym Policji Państwowej. Zapisał się zwłaszcza reformą szkolnictwa policyjnego. Jego żona Jadwiga Maria była inicjatorką i pierwszą przewodniczącą Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna”. Po służbie w Policji płk Janusz Maleszewski został senatorem RP województwa kieleckiego.  Zmarł w 1942 r. w Warszawie. Nieznane jest miejsce jego pochówku. Janusz Zygmunt Jagrym Maleszewski był odznaczony m. in.: Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Kawalreskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz trzykrotnie Krzyżem Walecznych.

PAWEŁ OSTASZEWSKI
zdj. autor

Pliki do pobrania

  • 34 KB
A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (3)