Aktualności

 • 18.04.2014

  Święta Wielkiej Nocy to w naszej chrześcijańskiej tradycji szczególne święta. Święta nadziei i radości, czas odradzania się wiary w siłę człowieka.

  Ocena: 0.0
 • 16.04.2014

  16 kwietnia br. Sąd Najwyższy w składzie trzyosobowym: Piotr Hofmański – przewodniczący, Andrzej Ryński - sędzia, oraz Mariusz Młoczkowski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie (delegowany), odrzucił skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego z lipca ubiegłego roku w procesie przeciwko 42-letniemu Maciejowi U., oskarżonemu o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.

  Ocena: 5.0
 • 13.03.2014

  Zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów. W życie wchodzi 13 kwietnia 2014 r.

  Ocena: 0.0
 • 04.03.2014

  5 marca br. w MSW odbyła się konferencja, na której podsumowano realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. W jej trakcie wręczono statuetki lidera programu za szczególne zaangażowanie w realizację projektów na rzecz bezpieczeństwa lokalnego.

  Ocena: 0.0
 • 21.02.2014

  Jak walczyć z nietrzeźwymi kierowcami na polskich drogach - zastanawiali się uczestnicy debaty zorganizowanej przez redakcję miesięcznika „Policja 997”. Dyskutanci, biorąc pod uwagę spadającą w ostatnich latach liczbę ujawnianych pijanych kierujących, zgodzili się, że problem wciąż jest bardzo poważny, ze względu na tragiczne skutki, jakie powoduje.

  Ocena: 0.0
 • 31.01.2014

  31 stycznia br. minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz w asyście zastępcy komendanta głównego Policji nadinsp. Mirosława Schosslera i zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Piotra Kwiatkowskiego odznaczył funkcjonariuszy obu służb Krzyżem Zasługi za Dzielność, nadanym przez Prezydenta RP.

  Ocena: 1.3
 • 27.01.2014

  Od 27 stycznia 2014 r. wchodzą w życie nowe przepisy Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego, które zmieniają tryb ścigania przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Do tej pory były one ścigane na wniosek pokrzywdzonego, a teraz są ścigane z urzędu.

  Ocena: 4.3
 • 24.01.2014

  Dzisiaj w godzinach przedpołudniowych Sejm RP większością głosów koalicji PO-PSL, wspartej przez Twój Ruch przyjął ustawę obniżającą zasiłki chorobowe policjantów do 80 proc. wynagrodzenia.

  Ocena: 3.7
 • 24.01.2014

  Premier Donald Tusk powołał Grzegorza Karpińskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Grzegorz Karpiński do tej pory był sekretarzem stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

  Ocena: 3.0
 • 22.01.2014

  22 stycznia br. odbyło się w Sejmie drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji dotyczącej zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i żołnierzy. Dyskusji przysłuchiwało się około 100 umundurowanych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej. Po dyskusji Sejm ponownie skierował projekt do Komisji Spraw Wewnętrznych w celu naniesienia poprawek.

  Ocena: 5.0
 • 14.01.2014

  Komenda Główna Policji, we współpracy z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, uczestniczy w realizowaniu projektu pt. „Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, który rozpoczął się w ubiegłym roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

  Ocena: 0.0
 • 10.01.2014

  Jak co roku redakcja miesięcznika „Policja 997” przygotowała charytatywne aukcje w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wśród nich znaleźć można kubki z limitowanej serii zaprojektowanej z okazji wydania setnego numeru miesięcznika, podpisane przez sławne osoby, które gościły na łamach miesięcznika. Jak zawsze będzie też można wylicytować zestawy: czyli roczną prenumeratę, kubek i kalendarz. Zapraszamy!

  Ocena: 0.0
 • 03.01.2014

  2 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy zakładają m.in. ujednolicenie postępowania w sprawach nieletnich.

  Ocena: 0.0
 • 20.12.2013

  Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składamy wszystkim Czytelnikom i Sympatykom naszego miesięcznika najserdeczniejsze życzenia spokoju, radości i ciepła w gronie najbliższych.

  Ocena: 0.0
 • 20.12.2013

  Brak kompleksowych unormowań dotyczących zasad instalowania i korzystania z systemów monitoringu wizyjnego zarówno przez instytucje państwowe, samorządowe, jak i podmioty prywatne a także coraz powszechniejsze wykorzystywanie kamer w celu poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa jest powodem przedstawienia przez MSW założeń do ustawy o monitoringu wizyjnym.

  Ocena: 1.0
 • 16.12.2013

  - Nie ma większego zaszczytu i większej zasługi niż oddać życie za bliźnich, a to jest istota tej niezwykle trudnej służby – służby w policji, za którą jesteśmy wszyscy wdzięczni – powiedział minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, zwracając się podczas świątecznego spotkania do rodzin z Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

  Ocena: 0.0
 • 16.12.2013

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaprezentowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części.

  Ocena: 3.0
 • 11.12.2013

  Przepisy będące podstawą automatycznego zwalniania ze służby policjantów chorych na AIDS lub przewlekłe zapalenie wątroby (WZW) są niekonstytucyjne. Trybunał Konstytucyjny orzekając ich niezgodność z ustawą zasadniczą stwierdził, że konieczna jest ich pilna zmiana.

  Ocena: 5.0
 • 10.12.2013

  Śledztwo w sprawie policjantów, którzy w Mikołowie strzelali do samochodu podczas próby jego zatrzymania, zostało umorzone. Zdaniem Prokuratury Okręgowej w Katowicach funkcjonariusze, używając broni, nie przekroczyli przepisów prawa.

  Ocena: 0.0
 • 28.11.2013

  Naczelny Sąd Administracyjny, w składzie siedmiu sędziów, podjął uchwałę, według której emerytowani policjanci nie mają prawa do otrzymania równoważnika pieniężnego za remont mieszkania służbowego, a postępowanie wszczęte przez byłego policjanta kończy się umorzeniem.

  Ocena: 0.0

<<
<
1
...

Nasze galerie

?

?

?

?

?

Wiadomości z policja.pl